�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jak se vyrbla zmrzlina bez mrazk?

Autor: Lucie Chvojkov
Datum vyd�n�: 02.09.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1432

Napadlo vs nkdy zamyslet se nad tm, jak se asi dlala zmrzlina v dobch, kdy neexistovaly mrazky? Odpov naleznete na Siclii, kde si umli poradit jet ped vynlezem mrazk.

Na reklamnch poutach mnoha eskch cukrren stoj "prav italsk zmrzlina". Spojen, kter m potvrdit vtenost produktu. I za vznik tto studen sladk pochoutky vd svt Itlii, je pichz obas i s bizarnmi pchutmi (okoldovou s feferonkou, pivn) nebo romantickmi variantami, jako je modr zmrzlina s nzvem mosk vnek, jaksi stedomosk varianta na "moul".
Jsou zpestenm zmrzlinovho trhu, maj ale jepi ivot a oblibu klasickch chut okoldy, vanilky, citronu nebo jahody nikdy nepekonaj.
Zmrzlina se v Itlii vyrb u mnoho stolet. Napadlo vs nkdy zamyslet se nad tm, jak se asi dlala zmrzlina v dobch, kdy neexistovaly mrazky? Odpov naleznete na Siclii. Zde si toti s vrobou pedchdce zmrzliny - ledov granity - umli poradit jet dvno ped vynalezenm elektrick energie, u ve tinctm stolet.
Siclie byla tehdy pod arabskou nadvldou. Arabov poslali otroky pro snh na vrcholky Etny a jinch hor a pak ho uchovvali v podzemnch studnch - snhrnch.
Tak snh vydrel a do horkch letnch msc, kdy si arabt krlov, umoen tropickm vedrem, nechvali pipravovat pro zchlazen ledov smsi s medem a vou vymakanou z citrus. Nazvali je scherbet - tedy sladk snh. Odtud dnen italsk nzev sorbetto.
Jedinm sladidlem tehdej doby byl med, z nho se ovem granita dlat nedala. Arabov na sicilskm pobe kolem Palerma ale nali rostlinu, kter jim to umonila - cukrovou ttinu.
Zmrzlina - italsky gelato (co doslova znamen zmrzl) - vznikla nsledn, m vak stejn pvod. Dobov snhrny vypadaj bu jako studny, nebo jako podzemn kamenn bunkry. Snh, kter se zde uchovval, se vozil do mst na oslech a konch. Snhrny mete navtvit v sicilskch horch, ale napklad tak v Apulii dodnes.
Pokud se zastavte v sicilsk Sciacce, nezapomete navtvit bar Roma nedaleko pstavu. Jednoduch vybaven plastovmi idlemi a stolky v baru by vs mohly od nvtvy odradit, ale nenechte se mlit. Zde mte co do inn s tou nejlep citronovou granitou na Siclii, kter se pyn i hvzdikou Michelin.
Kdy do baru zavtte po rnu, mete posndat granitu ve sladk emli. Zaruen tu narazte na charizmatickho Aurelia Licatu, krle citronov granity.
Ledovou granitu vyrbli na Siclii dvno ped vynalezenm mrazku.

zdroj: ihned.cz


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku