�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Zmrzlina a kva - to je Itlie

Autor: IN
Datum vyd�n�: 14.07.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1416

Jak se dlala zmrzlina v dobch, kdy neexistovaly mrazky? Odpov naleznete na Siclii. Zde si toti s vrobou pedchdce zmrzliny - ledov granity - umli poradit jet dvno ped vynalezenm elektrick energie, u ve 13. stolet.

fiogf49gjkf0dZmrzlina se v Itlii vyrb u mnoho stolet. Napadlo vs nkdy zamyslet se nad tm, jak se asi dlala zmrzlina v dobch, kdy neexistovaly mrazky? Odpov naleznete na Siclii. Zde si toti s vrobou pedchdce zmrzliny - ledov granity - umli poradit jet dvno ped vynalezenm elektrick energie, u ve tinctm stolet.
Siclie byla tehdy pod arabskou nadvldou. Arabov poslali otroky pro snh na vrcholky Etny a jinch hor a pak ho uchovvali v podzemnch studnch - snhrnch.
Tak snh vydrel a do horkch letnch msc, kdy si arabt krlov, umoen tropickm vedrem, nechvali pipravovat pro zchlazen ledov smsi s medem a vou vymakanou z citrus. Nazvali je scherbet - tedy sladk snh. Odtud dnen italsk nzev sorbetto.
Jedinm sladidlem tehdej doby byl med, z nho se ovem granita dlat nedala. Arabov na sicilskm pobe kolem Palerma ale nali rostlinu, kter jim to umonila - cukrovou ttinu.
Zmrzlina - italsky gelato (co doslova znamen zmrzl) - vznikla nsledn, m vak stejn pvod. Dobov snhrny vypadaj bu jako studny, nebo jako podzemn kamenn bunkry. Snh, kter se zde uchovval, se vozil do mst na oslech a konch. Snhrny mete navtvit v sicilskch horch, ale napklad tak v Apulii dodnes.

Pokud se zastavte v sicilsk Sciacce, nezapomete navtvit bar Roma nedaleko pstavu. Jednoduch vybaven plastovmi idlemi a stolky v baru by vs mohly od nvtvy odradit, ale nenechte se mlit. Zde mte co do inn s tou nejlep citronovou granitou na Siclii, kter se pyn i hvzdikou Michelin.
Kdy do baru zavtte po rnu, mete posndat granitu ve sladk emli. Zaruen tu narazte na charizmatickho Aurelia Licatu, krle citronov granity.
Ledovou granitu vyrbli na Siclii dvno ped vynalezenm mrazku.

 Kva

Kva se sice v Itlii nepstuje, jej konzumace je ale prakticky soust italskho ivotnho stylu, stejn jako slunen brle, kter se nos po cel rok. Kad rno vidte v barech hlouky postvajcch lid, z nich kad tm v ruce bu minilek s espressem, kter do sebe vyklop na ex, nebo vt mlk lek s cappuccinem, z nho kvu s blou epic z mlka pomalu usrkv.
Nkte ke kv zakusuj rozpeen a neodolateln vonc cornetto s marmeldou, okoldou nebo vanilkovm krmem, ale tm italsk sndan kon. V prbhu dne v rznch pauzch, ale i po obd nebo veei se u pije skoro vhradn espresso. Objednte-li si v Itlii po obd nebo veei cappuccino, vzte, e jste si pivodili dokonal gurmnsk faux pas. Ital v duchu zap a pomysl si nco o negramotnm turistovi. Cappuccino se pece pije rno!

Napadlo by vs ale osladit si kvu medem? Pipad vm to neobvykl, dokonce nepirozen? A pece na tom nen nic divnho. Jak k Andrea Paternoster, trentinsk vela specializujc se na vrobu jednodruhovch med, jde pr jen o to, zbavit se zabhnutch stereotyp. "Myslm si, e lid chybn vnmaj jen sladk kontext medu a prakticky nevnuj pozornost irok kle jednotlivch druh nektaru. Zde se toti otvr zcela nov svt chut a kombinac, kter mohou vzniknout setknm tchto dvou produkt prody - kvy a medu. Med je v podstat kvtovm produktem, kter nm darovaly vely."

Med se tedy pouv nejen jako sladidlo, ale i jako aromatizujc prodn psada, je me podpoit chu i nejlepch svtovch druh praen kvy. lek horkho espressa se pelije do jinho lku s kvovou likou medu, napklad katanovho, kter m jemn nahoklou chu. Kvu nemchme a nechme med pomalu rozpoutt tak, aby npoj zskval nahokl aroma postupn.

zdroj : IN


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku