�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


okolda je darem od boh

Autor: Vra Novkov
Datum vyd�n�: 01.07.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1411

okolda kdl chuov pohrky lid ji po stalet. Ze statistik vyplv, e okoldu maj v prmru v oblib vdy ti ze ty lid, proto ns sotva pekvap oblbenost, kter se okolda t. M tak irok a bohat vyuit.

fiogf49gjkf0d

 

okolda kdl chuov pohrky lid ji po stalet. Ze statistik vyplv, e okoldu maj v prmru v oblib vdy ti ze ty lid, proto ns sotva pekvap oblbenost, kter se okolda t. M tak irok a bohat vyuit, e by byla opravdu koda nevnovat j pozornost.

Byli to pedchdci Olmek, kte jako prvn vyrobili npoj z kakaovch bob. I kdy kakaov npoj byl v tch asech hokou pochutinou z kakaa, vody a koen, kakaovnk byl povaovn za dar od boh. A po jeho pislazen medem mu zaali na evropskm kontinent kolem roku 1500 vnovat vt pozornost.

 UVOLNTE MSTO V KUCHYNI

Z pstitelskho hlediska dlme kakaov boby na dva zkladn druhy: Criollo a Forastero. Criollo je povaovno za kvalitnj, avak za mn odoln a nronj na pdu. Criollo je tak podstatn dra. Mezi dnen pstitele tto odrdy pat hlavn Venezuela, Madagaskar, Sr Lanka a Indonsie. Forastero se dnes pstuje hlavn v Brazlii a zpadn Africe.

okolda nachz uplatnn nejen v kavrn, ale i v kuchyni. D se s n improvizovat a pipravit i neotelej recepty, fkuchai mohou okoldu zalenit do menu a pipravit napklad specialitu dne i okoldov dny. Chuov kombinace, kdy se do okoldovch bonbon pidvaj olivy a speciln octy, sr anebo koen, u dnes nejsou nim zvltnm. Mistr okoldy Dominique Persoone dokonce vynalezl pstroj na upn kakaovho prku, okoldovou rtnku a okoldovou barvu na tlo.

OKOLDA JAKO LK NA DEPRESI

Nejen e vn okoldy je velmi siln a me zpsobit lehkou pjemnou intoxikaci, ale je tak zdrav. Podle nkterch vzkum ti, kdo pij pravideln tmavou neslazenou okoldu, maj ni krevn tlak a dky vysokmu obsahu bioflavonoidnch antioxidant se lep jejich kardiovaskulrn stav. Jako lk na depresi ji pedepisovali lkai ji v 17. stolet. A tak ani vy rozhodn nemete udlat chybu, nabdnete-li svm klientm kvalitn okoldov zitek.

Ve, co zan okoldou, kon smvem. Vtina hotelir toto pravidlo dodruje a svm hostm pichyst minimln jedno sladk poten bhem jejich pobytu. Nejastji formou pralinek na polti pi veern odestlce postele. To by vak neml bt konec okoldovho snaen, nbr zatek. Na trhu je mnoho firem dodvajcch jak okoldov suroviny, tak hotov vrobky. Uritou vhodu oproti ostatnm maj hotelov provozy s vlastn cukrskou dlnikou, kter skt vce prostoru pro vlastn vrobu a kreativn npady.

Sladk promna okoldy

Pvodn okolda v tekut form a navc hok by v dnen dob jen st oslovila tak irok spektrum populace nebt vynlez, kter j dodaly na chuti.


Vytisknuto dne 18.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku