�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Fiala-Praha s.r.o. v rozenm brnnskm psobiti

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 21.06.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1410

Obchodn spolenost Fiala-Praha s.r.o., zabvajc se prodejem irok nabdky cukrskho zbo, zvtila v brnnskm psobiti sv prostory, umoujc jejich vybavenost v obdobnm rozsahu, jak se nasktaj zjemcm v Praze.

fiogf49gjkf0d


Obchodn spolenost Fiala-Praha s.r.o., zabvajc se prodejem irok nabdky cukrskch pomcek, doplk a cukrskho zbo, zvtila v brnnskm psobiti sv prostory, kter oproti pvodnmu prodeji v jihomoravsk metropoli, umouj jejich vybavenost v obdobnm rozsahu, jak se nasktaj zjemcm v Praze.
Nov obchod se irokou nabdkou cukrsk nabdky se pemstil nedaleko bval prodejn na Mlnsk ulici, asi o nkolik destek metr vchodnm smrem.
Kladem nov prodejny je jej rozmr, kter se prezentuje asi trojnsobnm zvtenm prodejn plochy, kter poskytuje zvtenou monost rozloen zbo v jednotliv kusov nabdce poskytujc vt pehlednost. Zpsob uspodn lze pirovnat k samoobslunmu systmu poskytujc vt orientaci ve vbru zbo.
Dalm plusem, a to vraznm, je skutenost, e objekt se nalz v ndvornm komplexu, poskytujc monost nakupujcm parkovac plochy pmo ped prostorem prodejny. Tato monost v sob skrv i dal vhodu pro zjemce, e dvorana, v n se nalz prodejna spolenosti Fiala, je v uzavenm a hldanm prostoru s monost vjezdu pes oteven zvory ostrahou objektu.
V praxi se tak nabz monost nkupu, ponechn vozidla pod dozorem, s monost dalho nkupu v nedalekm centru i oberstven se v irok restauran nabdce.
V ppad, e zkaznk zvol cestu vlakem, nen ani v tomto ppad nikterak postien v asov nronosti, protoe nkupn prostor je od vlakovho a rovn i autobusovho ndra Zvonaka, vzdlen asi necelch 10 minut chze.
Nov prodejna se nalz na Cyrilsk ulici .16, v bezprostedn vzdlenosti od pvodnho obchodu  na Mlnsk ulici.
Tento perod obchodnho prosted je v souladu s filosofi spolenosti Fiala-Praha s.r.o., ve smyslu vstcnosti vi zkaznkovi a v pehledn monosti irokho oborovho vbru poadovanho zbo.

Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku