�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Receptura na laskonky (korpus)

Autor: Johny
Datum vyd�n�: 03.05.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1394

Cukr uren na rozvar si dme do rendlku (kastrlku) a pidme vodu - mli bychom mt takovou kaiku (vody nedvme zbyten mnoho - dlouho bychom ekali, ne se nm rozvar sva na sprvnou teplotu) a dme vait

fiogf49gjkf0d

Mnostv je uren pro vrobu v cukrrn, pro domc uit bude nutn si pepotat men mnostv.
1,240 kg blky tekut
0,600 kg cukr krupice (do blk na lehn)
1,200 kg cukr krupice (na cukern rozvar)
0,750 kg cukr mouka (prost)
1,650 kg mandle blanrovan - jemn nastrouhan - aby se nm hmota dobe roztrala (pop. levnj varianta - strouhan kokos)

- pipravme si jet nejprve plechy namazan silnj vrstvou 100% tuku (Omega) a vysypeme je hladkou moukou
- pokud m nkdo k dispozici silikonovou podloku na peen, pak nen teba plechy vymazvat

- cukr uren na rozvar si dme do rendlku (kastrlku) a pidme vodu - mli bychom mt takovou kaiku (vody nedvme zbyten mnoho - dlouho bychom ekali, ne se nm rozvar sva na sprvnou teplotu) a dme vait

- na uren sprvn teploty cukernho rozvaru budeme potebovat bu teplomr nebo drtn oko (na run zkouku)

- kdy se nm rozvar zan vait, meme smchat v kotlku lehae blky s cukrem k tomu urenm a zaneme lehat, blky si ulehme do pevnho blkovho snhu, ale pozor, abychom je nepelehali!

- v meziase lehn zkoume mit rozvar teplomrem (sprvn teplota by mla bt kolem 113,5C) nebo provdme run zkouku pomoc drtnho oka
- oko namome do rozvaru a foukneme do nho jako do bublifuku
- sprvn svaen rozvar by ml po fouknut vytvoit spojenou adu cukrovch bublinek

- takto svaen cukrov rozvar tenkm pramnkem zalvme za pomalho chodu stroje k pevn vylehanmu blkovmu snhu

- po zalit rozvaru meme rychlost lehae mrn zvit a nechme dolehat do zchladnut, pro lep lehn meme pidat malink mnostv octa

- jemn nastrouhan mandle (kokos) si promchme s prostm moukovm cukrem

- do zchladlho blkovho snhu opatrn run vmchme sms mandl (kokosu) a cukru

- natrme pes ablonu na plechy vymazan 100% tukem a vysypan hladkou moukou (nebo na plechy vyloen silikonovou fli)

- peeme, tedy spe sume pi cca 100 - 140C, dokud korpus po sejmut z plechu "nezvon"

- skladujeme na suchm mst


Co se te paskch rohlk, nejlep jsem jedl ped lety, kdy jsem byl na brigd v jedn cukrsk vrobn v Lomnici nad Popelkou, vrobna i s cukrrnou funguje dodnes. Tam se pipravovali tzv. pask tyky. Na upeen korpus z jdrov hmoty se stkala tk pask lehaka, pot se nechaly zatuhnout a mely se nastkanou lehakou v okoldov polev, byly fantastick!!! Bohuel recepturu na onu zmiovanou jdrovou hmotu nemm. Ikdy te jsem tu jednu nael v knize, ale pst vm ji nebudu, protoe vrobn postup je dost sloit.
Zkusm vm poradit nhradu. Pouijte jako korpus rohlky z buflerov hmoty (pikot nap. pod indinky, likrov piky ...) nebo zkuste pout cukrsk pikoty. Na pikot nastkejte ulehanou tkou paskou lehaku (receptura viz ne) a nechte zatuhnout, pot potahujte v okoldov polev.

Tk pask lehaka -

0,460 kg smetana ke lehn (33% tuku)
0,135 kg cukr krupice
0,233 kg okoldov poleva (m kvalitnj tm chutnj "pa")
0,130 kg kakaov prek
0,093 kg ztuen pokrmov tuk (100% tuk, Omega)

- svame smetanu s cukrem a ztuenm tukem, sundme z plotny a zamchme na jemno nasekanou okoldovou polevu a prost kakaov prek => rozmchme do hladk konzistence
- nechme sms vychladnout a ulome uzrt do chladniky, nejlpe pes noc
- druh den si "pa" ulehme, pop. mrn meme naht, aby se nm lpe lehala


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku