�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Zemel prezident SCR Drahoslav Hvzda

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 03.02.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1355

Zaloenm souasn cukrsk organizace po 47 letech tak navzal na odkaz bvalho cukrskho spolku, kdy pan Hvzda byl od jeho novodobho a optovnho zaloen a do letonho roku jeho vrcholovm pedstavitelem.

fiogf49gjkf0d

Nae ady opustil pan Drahoslav Hvzda, prezident Spoleenstva cukr esk republiky. Pan Hvzda byl synem bvalho lena pedsednictva Spoleenstva cukr eskoslovenska ped rokem 1948.
Prezident Hvzda zaloenm souasn cukrsk organizace, tak po 47 letech navzal na tradici a odkaz bvalho cukrskho spolku, kdy byl od jeho novodobho a optovnho zaloen a do letonho roku jeho vrcholovm pedstavitelem.
Zmr Spoleenstva cukr R spoval ve sjednocen jednotlivch soukromch cukrren do cechovn organizace, kdy tomuto zmru vnoval prezident Hvzda cel svj nsledujc ivot.

Pvod pana Hvzdy je na Vysoin v Kianov, kde rodina rovn vlastnila cukrrnu U Hvzd, kter byla v roce 1948 znrodnna a svmu pvodnmu majiteli byla navrcena po listopadu 1989. V t dob se zaal v Brn formovat budouc zrodek spoleensk cukrsk organizace, jejm vdm lenem se stal Draho Hvzda, kter byl na prvnm zasedn spoleenstva zvolen za jeho pedsedu, kdy pozdji byla jeho vd role pozmnna na prezidentskou funkci.

V dob po listopadu 1989 v boulivch a pekotnch promnch na spolenosti, dolo k vytvoen dvou profesnch organizac, v jejich obsahov nplni byla zahrnuta i cukrsk profese. Ovem tento obor byl v urit me ve stnu vlivnjch pbuznch profes, kupkladu Asociace kucha a cukr R nebo Svaz peka a cukr R, a  proto tak dolo k rozhodnut o zaloen cechovn organizace, kter by mla ve svm programu vhradn cukrskou npl.
Na zklad tto mylenky bylo vytvoeno cukrsk spoleenstvo, kter by zdruovalo vhradn majitele cukrren, je by se zabvaly vlun touto innost. Tento zmr se z popudu a po nronm sil panu Hvzdovi, budoucmu vrcholovmu pedstaviteli tto organizace, zdail a zaloen Spoleenstvo cukr esk republiky mlo sv sdlo v Brn.

Prezident Hvzda ji tenkrt poukazoval na velk zmny, kter nastanou v provozech bnch cukrren, kter bude ovlivovat vstup silnho zahraninho kapitlu, kdy se na posty klasickch cukrren v podob rznch supemarket budou tlait  zahranin firmy. Ji tenkrt upozoroval na reln nebezpe likvidace malch cukrren a na skutenost z toho vyplvajc, kter by mla nachzet oporu v cechovnm spoleenstvu a jeho prostednictvm vyvjet existenn tlak na zainteresovan orgny. Jeho slova bohuel v mnohch ppadech dola svho naplnn.
Rozlouen s panem Hvzdou se uskutenilo v kostele v Kianov, kde rovn na mstnm hbitov nael svj posledn odpoinek. est jeho pamtce.


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku