�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vnon recepty - Skoicov muffiny

Autor: FIALA - Praha, s.r.o.
Datum vyd�n�: 24.11.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1315

Muffinovou hmotou vyplnme muffinovou formu nebo koek na muffiny.
Teplota peen: 190 C
Doba peen: 20 -25 minut
Po vychladnut vrobek ozdobme okoldovm a cukrovm dekrem

fiogf49gjkf0d

Skoicov muffins
receptura pro 30 ks
1000 g muffinovho smsi na peen
400 g oleje
400 g vody
3 g skoice  - vechny suroviny promchme
      asi 3 minuty v pomalm reimu
100 g dekoranho cukru

Zhotoven
Muffinovou hmotou vyplnme muffinovou formu nebo koek na muffiny.
Teplota peen: 190 C
Doba peen: 20 -25 minut
Po vychladnut vrobek ozdobme  okoldovm a cukrovm dekrem

Vechny suroviny a ppravky nakoupte u firmy
Fiala - Praha s.r.o. v pobokch v cel R


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku