�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Zkladn loutkov krm - u tedy takto?

Autor: Johny
Datum vyd�n�: 16.11.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1311

Jinak co se te debaty o pidvn loutk do krm, pokud je to pravda, povauji to za naprost, naprost nesmysl!!!! A co si budeme povdat, kdy nkdo v sob nem zakoenn hygienick nvyky, myslm e nepome ani deset systm.

Diskuzn prostor tohot portlu rozvil dotaz tenky na tma "Zkladn loutkov krm", do kterho se pr ji podle hygienickch pedpis loutky nesm dvat.
Jednalo se vskutku o dotaz do pranice, kdy v povodni vyhlek, pedpis, dodatk, novelizac, pipomnek, nstaveb a kdov jet eho, vetn mnohch dalch byrokratickch novotvar, jm nerozum ani mnoz jejich autoi, u si dnes nen nikdo nim jist a bv mnohdy slyet rst trvy, ani by do zem bylo vsazeno jej semeno. Konkrtn smr, a vme, e i zklidujc pnos na dan tma, pinesl n korespondent Johny, kter se s nmi podlil o zjitn fakta. Redakce je bude interpretovat na pslunm hygienickm odboru a po jejich obdren  snad podvme i ofciln stanovisko v podob ernho na blm.

Omlouvm se, ale njak se v tto debat pod thou paragraf a rznch pojm o % tuku v suin ztrcm. Je tomu u njakch pr let co jsem se uil, ale dodnes si pamatuji, e zkladn krm jsme nazvali a j ho nazvm dodnes - ZK - tud zkladn loutkov krm. Pokud jsme do ZK pidali mslo v pomru 1 dl msla : 5 dl ZK, byl to lehk mslov krm. Pokud byl pomr 1 dl msla : 1 dlu ZK, pak jsme hovoili o mslovm krmu.
Jinak co se te debaty o pidvn loutk do krm, pokud je to pravda, povauji to za naprost, naprost nesmysl!!!! To u bychom pak ani nemohli vajka konzumovat ani v bagetch i jinch vrobcch! Pokud je krm dobe provaen, rychle zchlazen, sprvn skladovan ... myslm si, e riziko je minimln. Nevm, co se u ns v R dje za humbuk kolem vajek. Pokud vm, ve Francii se loutky pouvaj v patisserie naprosto bn a dokonce mnoho receptur je prv na loutcch postaveno.
Tak kdy je nkdo u ns tak moudr, e zakazuje pouvn vajek, a nm cukrm zajist cenov dostupn a hlavn vbec dostupn pasterovan vajen melane, tedy spe loutky. Nkolikrt jsem zkusil zadat do vyhledvae dodavatele na pasterovan loutky, ale celkem jsem pohoel. Sehnat paster, loutky je fuka, kdy u je seenete, padnete na sta ped cenou, nebo jsou dodvny mraen, take pot vyroben mousse ji nemete mrazit.
M pipad, jako kdy se nkdo rozhodl k tomu, e et cukri, msto aby opustili "prkovou vrobu" a mohli se vrtit k poctiv cukrain, poctivm krmm s pravou vanilkou. nadchanm korpusm z erstvch vajek ...., jsou naopak tmito pedpisy tlaeni "prkovat" dle, protoe pak maj klid od hygieny a vech nesmyslnch nazen a mohou se vnovat vrob, ne nekonenmu paprovn a vyplovn nesmyslnch formul na teploty a podobn. Co si budeme povdat, stejn mnoz vypluj tyto formule jako kovku, kdy je chvle volna. Kdy nkdo v sob nem zakoenn hygienick nvyky, myslm e nepome ani deset systm.
Zkouel jsem hledat zmnn vyhlky, ale nikam jsem se nedostal. Ztra mm pekolen na HCCP, tak zkusm zjistit co a jak a dm samozejm vdt.
Cukri drte se!!!

A Johny se jal zjiovat, kdy nabyt poznatky sdluje nsledujcm zpsobem

Ven kolegov a ptel, jsem opt zde.
Tak jsem ml monost se zeptat, jak je to vlastn se loutky a blky v cukrsk vrob. Pan kter pro firmy a podniky zpracovv systmy kritickch bod (HACCP), mi potrvrdila, e dn takov vyhlka nevyla!!! Take vajen blky i loutky se smj v naem ndhernm emesle pouvat.
Dokonce jsem se dozvdl, e hodn pedpis po pejit pod evropskou unii polevilo, co se te vtluku vajec, oddlen lednice na vejce .... ve je pr volnj, ale cukr stle zodpovd za to, e jm vyroben produkt bude mikrobiologicky vyhovovat. Problmem je, e hygienick kontroly stle argumentuj paragrafy, kter jsou zastaral a ji pozmnn! Ale na to jsme u ns v republice u asi zvykl, e si kad ednk dl sv vlastn pedpisy, e?

Peji krsn dny pln sladkch vn!

Johny


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku