�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Hotelov dezerty

Autor: Barbora Skipalov
Datum vyd�n�: 20.08.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1260

dkm tstem dle receptury Savarin Mortemart, vyplnme plechov, mslem vymazan tvotka, tvaru medvdch tlapek. Upeen namme v horkm dkm cukru, do kterho jsme dali viov likr.

fiogf49gjkf0d

Nudle s blkovm snhem

Jemn krjen nudle se v mlce s cukrem a mlo sol hust uva a uprav na msu do kopeka. 2 lce marmeldy, 1 blek a lce cukru se dobe te. Pak se k tomu pimch ze 2 blk pevn lehan snh. Tato pna se na nudle stejnomrn nanese, uhlad se, pocukruje a celek tvrt hodiny v troub pee.

Povidlov patiky

Z pl litru mouky, 1 vejce a potebn mnostv vody udl se mkk nudlov tsto a to dobe na vle vypracuje. Po odpoinut se tence rozvl, vtm kulatm tvotkem se vypchnou koleka, ta se na okraji vodou pomaluj, doprosted se daj povidla, okraje na na sebe pehnou a dobe pimknou. Takto vznikl tatiky se va asi 10 minut ve vod, drtnou lc se vyndaj na msu, polvaj rozplenm mslem, pocukruj a posypou strouhanm tvarohem.

Savarin Mortemart

1/2 kg hladk mouky, 12 loutk, 2 vejce, 10 dkg cukru, sl, 3 dkg drod, 30 dkg msla, citron, kra a asi 1/4 litru vlanho mlka zadlme v dk kynut tsto a dvakrt nechme zkysnout. Zkynut tsto pak pomoc sku plnme do 1/3 vymazanho plechovho jednoporcovho tvotka v podob mal bbovky, kter m uprosted otvor. Dobe zkynut potom zvolna peeme pi oteven troub. Nechme hodn vysuit. Peen mme v cukru s pidnm 2 celch hebk, citronov kry, maraschina (cukr 18 st.)
Servrujeme tepl, hodn naskl, vnitek vyplnme lehanou smetanou, kolem zavaen brusinky.

Mignon s viovkou

dkm tstem dle receptury Savarin Mortemart, vyplnme plechov, mslem vymazan tvotka, tvaru medvdch tlapek. Upeen namme v horkm dkm cukru, do kterho jsme dali viov likr. Tak je mon pout cukr ze zavaenho ovoce. Naskl namzneme slab merukovou zavaeninou a mlnou polevou glazrujeme. Zaschl prozneme a plnme lehanou smetanou.

Okov nkyp

20 dkg cukru, 5 loutk, z 1/2 citronu vu a kru, ze 4 blk uteme snh a zasypeme 25 dkg strouhanho oku. Formu vymastme a vysypeme strouhanou houskou. Zvolna peeme. Servruje se tepl, se odo, ovocnou vou nebo mlnm krmem.

Okov puding

4 dkg msla, 7 dkg cukru, tt, pidvat po jednom 4 loutky a po lci 5 eml namoench v mlce, citronovou kru, skoici, ze 4 blk uteme snh a 7 dkg mletch ok. Sms nalijeme do vymatn a cukrem vysypan formy a vame 1 hodinu.

Vinn svtek

14 dkg msla, 8 loutk tt, z 8 blk snh, 8 dkg strouhan housky zamchat a ve vymatnm peki upct. Kdy se dopk, poleje se sladkm vnem (co vypije) a nech se vysuit.

Makov dort

7 dkg msla, 10 dkg cukru tt, pidvat po jednom 3 loutky, 14 dkg umletho a s mlkem uvaenho mku, vanilku, 5 lic ervenho vna, 1 lci rumu, ze 3 blk snh, 5 dkg mouky. Zvolna pci.

Mrkvov dort

4 loutky, 7 dkg cukru tt, pidat 14 dkg strouhan mrkve a jet vymchat 4 blky, 7 dkg cukru, snh, lci rumu, 6 dkg strouhan housky, voln zamchat a pci. Plnit a zdobit.

Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku