�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


1. ronk Mistrovstv Evropy ve vyezvn meloun / -3.

Autor: Ludk Prochzka
Datum vyd�n�: 18.08.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1253

A co se bude odehrvat za rok? V kadm ppad se opt uskuten ezbsk soute, ale bude pravdpodobn mrn upraven systm hlavn soute, aby nebyla tak nron. O titul Mistra Evropy se bude soutit vdy v dvouletm cyklu.

fiogf49gjkf0d

Pokraovn reporte z Mistrovstv Evropy ve vyezvn z meloun - skupina C a D

V kategorii C Meloun 3x jinak, kde soutc mli dovzt vodn meloun a dva cukrov (mly bt sladny do jednoho motivu) se zaskvl pi sv tet asti Francouz Olivier Herbomel. Na druhm mst skonili junioi Piotr Wasik z Polska a Tom Chalpek ze Slovenska. Tsn pod stupni vtz        zstali Sumalee Murphy z Anglie, Jnos Kigysi z Maarska, Regina Pelkov a Jaromr Dubiar z R.Pedposledn jmenovan dma loni vytvoila nezapomenuteln meloun s otevenou pusou, kter zaujal i zahranin novine a nedvno se objevil v italskm asopise. Loni si za tuto kompozici odnesla sice diplom, ale dodaten j byla udlena Cena za originalitu. Jen pro zajmavost, pan Pelkov je zubaka. Celkem bylo vystaveno v kat. C 37 soutnch expont.

Nkdy rozhoduj malikosti, kter mohou pevit u komisae na jednu stranu, ale neznamen to, e druh meloun je patn. To jsou slova pedsedy komise Milana Sahnka, kter s ideou duelovch souboj piel. Systm se pak aplikoval na 20 soutcch. Je to atraktivn pro ezbe i divky, je v tom i trochu adrenalinu a v dob duel je vidt, jak to vichni provaj, a jde o samotn aktry, doprovod nebo kolegy. U tto sti se zvyuje rovn poet divk a je to vt drama, ne samotn ezba v limitu. Samozejm se me stt, e dobr meloun prohraje s jet lepm 5:0. Dochzelo k takovm vsledkm i letos, ale kvalitn ezb to nevzdv, nenech se rozhodit a v dalch soubojch vtinou boduje.V kategorii D Meloun na tma DOPRAVA opt dolo na tvrd souboj eskch ezb proti zbytku Evropy. Jedin zlato bylo udleno Piotru Wasikovi z Polska, druh skonil Martin rejber, tet Sumalee Murphy. Do stbrnho psma se dostala jet Martina Kopeck, Tom Chalpek, Polk Tomasz Otkala a Simona ediv. Nakonec  zde startovalo 27 soutcch a zde dky nronmu programu v kat. A nebylo vystaveno 13 prac, mnoz se radji soustedili na zvren kola a sv prce odhlsili.

 
 

A co se bude odehrvat za rok? V kadm ppad se opt uskuten ezbsk soute, ale bude pravdpodobn mrn upraven systm hlavn soute, aby nebyla tak nron.
O titul Mistra Evropy se bude soutit vdy v dvouletm cyklu. Ale co bylo zvl᚝ potujc po souti? Kolegov z nkolika zem sedli u jednoho stolu a rozjela se diskuze na tma carvingvch  sout v Evrop. U nyn se na ns nkte obraceli s dost o spoluprci na jejich akcch. Pkladem je v  druh polovin z v Maarsku podan dov maratn na 24 hodin s velkmi dnmi, na kterm se bude organizan podlet i esk strana. Na Slovensku u  pr let funguje nae sout Carving Cup Slovakia. Netradin sout na lodi by mohla probhnout pi plavb mezi Polskem a vdskem, zjem nco zajmavho udlat maj i ve Francii a panlsku.

Autor je organiztor Melounovho festivalu a ME


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku