�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Slyeli jste slovo pumpernikl?

Autor: red.
Datum vyd�n�: 09.06.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1243

Od tohoto itnho-medovho chleba vznikly pozdji rzn pernksk vrobky, kterm se t kalo pumpernikl. Jsou i jin druhy vkladu, kdy nzev m spojitost s drobnmi penzi tzv. niklky, i v nvaznosti na latinsk slovo "pompa" - ndhera.

Pumpernikl (sprvn se pe pumpernickel) pochz z roku 1450 v tomto roce panovala v Osnabrcku velik sucha a hlad. V tt krut dob nechali konel msta rozdvat pro chud tento druh chleba pod nzvem"bonum panikulum", co znamen - dobr chlb zdarma chudm - .
Pumpernikl je pvodu vestflskho a nejlep jakosti dosahoval v okol Osnabrcku. Vyrbl se ve dvou provedench, z nich jeden druh byl mal, ern hledn bochnek, kter se uval jako zkusek s erstvm mslem ke kv a aji.
Druh druh byl obrovsk tvamohnd bochnk, kter se pekl o hmotnosti a 30 kg. Pipravoval se z dvakrt rozemletho, ale neprostho ita.. Do tsta se pidvalo trochu medu. Chlb doel takov obliby, e i kdy obdob hladu pelo, pekl se i nadle. Ze slov "bonum panikulum" se utvol vraz "bumpanikl" a pozdji "pumpernikl".
V osnabrckm listu stlo nsledujc vysvtlen tohoto vrazu, kter ml pout jist Francouz, kdy po degustaci tohoto chlebu pronesl: "Bon pour Nickel", e je ten chleba dobr pro jeho kon, kter se jmenoval Nickel.
Od tohoto itnho-medovho chleba vznikly pozdji rzn pernksk vrobky, kterm se t kalo pumpernikl.
Jsou ovem i jin druhy vkladu, kdy nzev m spojitost s drobnmi penzi tzv. niklky, i v nvaznosti na latinsk slovo "pompa" - ndhera.
Nrodn chlb z Osnabrcku se vyrbl ze itnho rotu, nkdy s pms otrub, oslazen prkovm cukrem nebo glukzou. Pekl se pi mrn teplot 12 - 14 hodin, kdy pec byla na nkolik hodin peliv zazdna, aby neunikala pra. Pemna krobu v dextrin a karamelizace cukru jsou provzeny tmavnm a chuovmi vsledky. Do vody se nkdy msto glukzy dvaly rozmoit krajce chleba, voda se s chlebem svaila a sms se nechala zkvasit. Sms se smchala s polovinou mouky a tsto se ponechlalo v klidu pes noc. Rno se dodalo trochu kvsku a zbytek mouky a vody. Bochnky se po vytvoen krky vyndavaly z pece a potraly vodou.


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku