�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jak si vyrobme medovinu

Autor: Petr Navrtil
Datum vyd�n�: 17.05.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1228

Asi po 4 - 6 tdnech stme zakvaen roztok z kal do jin ndoby gumovou hadic. Roztok nechme tci z vt ve aby se provzdunil. Ndobu naplnme a po okraj, uzaveme kvasnou ztkou a nechme pi ni teplot (10 C) asi 3 msce dokvaovat

fiogf49gjkf0d

 

Na 1% alkoholu je poteba 2,4 kg medu na 100 litr. Chceme-li doclit npoj s 15ti procentnm obsahem alkoholu musme pout 36 kg medu.
K vrob medoviny pouvme jakkoliv med a pro pravu chuti volme rzn druhy koen, kter zavsme do ndoby v pltnm pytlku. Volba je zvisl pouze na ns jak chceme medovinu aromatizovat. Pouv se skoice, muktov kt i oek, chmel, zzvor, hebek, pomeranov kra apod.
Ve 100 litrech vody (dvku volme podle vlastnch kvantitativnch poadavk ) rozpustme odven mnostv medu (podle volby procenta alkoholu) a pak roztok zahvme. Bezpodmnen je nutn aby byl med rozputn dve ne se voda zane vait, protoe by med mohl karamelizovat a zpsobil by poruen chuti medoviny. Medov roztok mchme tak dlouho, a se pestane tvoit pinav pna, kterou stle odstarujeme.
Vaenm znime vechny mikroorganismy a nechme roztok zchladnout na na zkvasnou teplotu tzn. 20 - 25 C. Abychom pipravili podmnky pro ivot kvasinek, rozpustme v 1 litru mednho sterilnho roztoku 100 g fosforenanu amonnho a 100 g kyseliny vinn. Po rozputn tchto ltek
vlejeme ve do sudu s pipravenm mednm roztokem, ve dobe promchme a pak za stlho mchn pilvme zkvas. Sud uzaveme bu kvasnou, nebo vatovou ztkou a roztok nechme kvasit pi teplot 25 C. Sud neplnme a po okraj aby pi kvaen roztok nepetkal.
Asi po 4 - 6 tdnech stme zakvaen roztok z kal do jin ndoby gumovou hadic. Roztok nechme tci z vt ve aby se provzdunil. Tentokrt ndobu naplnme a po okraj, uzaveme kvasnou ztkou a nechme pi ni teplot (10 C) asi 3 msce dokvaovat. V tto dob je nutn ndobu dolvat stejnm druhem medoviny, protoe pi dokvaovn roztok ubv. Po 3 mscch kdy je medovina skoro ir, pistoupme k dalmu sten. Nyn ponechme medovinu asi pl roku zrt, ne stme naposledy do lahv, to je u v dob kdy je medovina ji pln ir a chutn. Lahve uzaveme korkem a hrdlo uzaven lahve ponome do smsi 3 dl parafinu a 1 dlu vosku a ulome v tmavm prostoru.
m je medovina star, tm je chutnj a zle pouze na ns jak nechme medovinu dozrt, aby byla co nejchutnj.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku