�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vaen kvy

Autor: j.rezac@vetrnik.cz
Datum vyd�n�: 14.01.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=121

Kva me bt pipravovna rznmi zpsoby, aby vyhovovala rznm chutm, avak existuje nkolik zkladnch pravidel, kter se pouvaj pi vech metodch:

fiogf49gjkf0d
Kva me bt pipravovna rznmi zpsoby, aby vyhovovala rznm chutm, avak existuje nkolik zkladnch pravidel, kter se pouvaj pi vech metodch:

1. Ped zapoetm pouijte studenou erstvou vodu./Nepouvejte chemicky zmkenou/.

2. Nepouvejte vac vodu, ale prv odstavenou z varu /92 - 96C/.
Automatick kvovary by mly bt navreny tak, aby se voda pidvala pi ideln teplot.

3. Neetete mnostvm pouit kvy - mete vdycky rozedit uvaenou kvu horkou vodou, jestlie je pli siln, avak nemete ji udlat silnj, ani by jste ovlivnili pchu.

4. Pijte co mon nejdve po uvaen. Uvaen kva by se
nemla uchovvat dle jak pl hodiny a nikdy by se nemla znovu ohvat.

5. Udrujte vechny pstroje a ndoby v dokonal istot. Kva m vysok obsah oleje a vechny zbytky by rychle lukly. Automatick pstroje by mly bt rychle zbavovny povlaku.

Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku