�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTROHRADEC 2009 - 1. msta / -2.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 04.04.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1202

Bt ptomen na "Hradci", znamen bt v bhu kulinskho dn v prvn skupin gastronomick esk extraligy. Probojovat se do zlatho psma i dokonce zvednout nad hlavu pohr vtzstv, obn ivotn spch pro zastnnho.

fiogf49gjkf0d


Vmna str v podob odstoupen dosavadnho pedsedy Vchodoesk poboky AKC R  a pedsedy organizanho vboru  soute GastroHradec Jaroslava Rundtuka a nastoupen do tchto funkc panem Vclavem merdou, bylo vstupn motto slavnostnho ceremonilu soute GastroHradec.

Bt ptomen na "Hradci", znamen bt v bhu kulinskho dn v prvn skupin gastronomick esk extraligy. Probojovat se do zlatho psma i dokonce zvednout nad hlavu pohr vtzstv, znamen, e takovto poin se rovn spchm, je si dotyn me zapsat do kroniky ivotnch spch. Proto se kad rok o jarnm msci sjd gastronomick karavana kulinskch poutnk do vchodoeskho msta na soutoku dvou ek, zaslbenho soutn kulinain z zem celho eska s pdavkem men sti z blzkho zahrani, aby se pokusila zvednout hozenou rukavici nabdky souboje o nejvy kulinsk posty. Nejinak tomu bylo i v letonm roce konc prvn desetilet novho tiscilet.
Jak byl 14. ronk vrcholu eskho soutnho gastronomickho kln? Na prvn pohled byla zejm skutenost v o nco menm astnickm potu oproti losku, je byla avak vyvena novm soutnm nmtem v revolun a ve sv podstat ji zrealizovan mylence uspodn mistrovstv Evropy v carvingu v esku.


 
 
1. msto v kategorii C/1- Pavlna Kloptofov, S emesel a slueb Dn
Soutc obdrela cenu Rudolfa Pibyla.1. msto v kategorii C/J3 Veronika Kadubcov, VO, SO, a SOU Bzenec


1. msto v kategorii U/J1 Jana Kolensk, SGS Nov Paka


 
 
1. msto vkategorii U/1 - Andla Paoutkov, JaJa Pardubick pernk, Pardubice

Cukrsk sout pin pokad atraktivn nmty vyvrajc z monosti vestrann, barevn a vrazov rozmrnosti tvorby. Pavlna Kloptofov je vnivou soutakou, kter s vervou sob vlastn vstupuje do nronho soutn cukrskho ringu i nap v minulosti mnoha utrpnch der. "Co t nezabije, to t posl", jako by bylo jej heslo, s kterm se probj soutnm svtem, kdy navzdory obasnmu nespchu nikdy nehodila flintu do ita a vdy se vrhla do boje o mety nejvy. Jej vytrvalost spojen s pl a vtvarnm umnm ji v historick tabulce soutnch vsledk stav na pedn msto nejspnjch eskch cukrek.

Bzenet pat k nejspnjm kolm, kde se navc v pln me podailo naplnit pslov o ed teorii a zelenm stromu ivota. Jejich pravideln sklize spch je vizitkou dlouhodob, clevdom a sprvnm smrem zamen ppravy oprajc se o kvalitn potencil v minulosti spnch soutnch aktr.

Podvat se na dlo, kter pro rok 2009 dovezli novopat, znamenalo nejenom poznat odkud pochz, ale i monost rovnou na vrobek povsit zlatou medaili. Piznvm se, e po loskm spchu Jany Dostlov a jej zlat medaili z Erfurtu, jsem se zprvu domnval, e se optovn jedn o jej dlo. Zmeck dvr (zejm takto bychom mohli nmt nazvat))  tvoila sice Jana, ale Kolensk. Spolen jmenovatel principu tvorby u obou vtznch vrobk, myleno loskho a letonho, skt monost odtuit, e oba maj spolenho jmenovatele v dirigentskm tboe  novopack koly, kter svm vrobkm vtiskv punc osobit identity.

Pernk a Velikonoce jsou si navzjem podan ruce v monosti soutnho ztvrnn, kterho se nejedni tvrci s ochotou ujali. Koneckonc, seznn nmtovost t pid na njakm tom bodku, ale pedevm oslava nejvznamnjho liturgickho svtku se vdy kon na jae, tedy v dob vzniku novho ivota pinejcho s sebou pestrost barev a optimismus krsna it. A kdy pernk, tak kde jinde ne v Pardubicch, kde ostatn ji rok maj na svj tradin "cletnick chlb"  mezinrodn certifikt. A  protoe u Janur, kde se sice vyrb ve velkm, ale v neodmysliteln kvalit, kde se navc i  soutn sekci dv patin dkaz, tak nemohl bt soutn vsledek ostatn jin ne zlat.

 

 


Vytisknuto dne 30.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku