�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Dva Michelini pro Prahu jednou ranou

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 17.03.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1191

Nemohu neci, e skutenm eskm Michelinem bude teprve skutenost, a francouzskmu pneumatikskmu pankovi zachutn teba typick esk knedlo, vepo, zelo (pro m a za m teba i s dodatkem " la World") splchnut znm eskm pivem.

fiogf49gjkf0d

 

A je to tady! To co si u i vrabci tbetali na stee, e by dv michelinsk hvzdy mly z gastronomickho nebe spadnout na esk stovat msto, se stalo skutkem.Tak jest dnenm dnem psno ernm psmem na blm paprovm podkladu v kronice esk kulinsk historie. Prkopnick losk hvzda pro Andrea Accordiho a jeho Allegro v hotelu Four Seasons zazila v loskm roce premirovou z jak nad Prahou, ale svm vznamem i nad celou eskou republikou. Udret nasazenou laku je kol v pravd sisyfovsk, ale e je mon dvakrt vstoupit do jedn eky, navzdory opanmu tvrzen tohoto znmho pslov, potvrdil italsk fkucha eskm michelinskm double zskanm v ad za sebou.  Samozejm, e upmn gratulace je na mst, s pnm vdre v nasazenm trendu do dob nsledujcch.
Dal hvzda pneumatiksk firmy, majc v programov nplni i gastronomickou divizi, je rozhodnutm, ruku na srdce, tak trochu pekvapujcm. Ne, e by nkdo pochyboval o kuchaskm umu Gordona Ramsyho, nato o jeho manaersk magii, i o samotn restauraci, ale zskat Michelina krtce pot, co velk, a zrove i vemocn kuchask arodj a jet vt strategick initel, opust podnik s nzvem maze (ano, mal em je zde napsno sprvn, nap odlinmu vrazu v eskm pojet) a odvol i nasazenho fkuchae,  je nmt na vznesen dilematu, e se zde nkdo asi zmlil. A pedmtem sporu v dan vci mme pouze dva subjekty. Tm prvm jsou agenti od Michelina a onm druhm samotn Gordon. V takto poloen otzce nech si ten dosad sprvnou odpov prosm sm, (ppadn zakrtnut obou otzek nen na zvadu).
Ostatn, pokud mnou obdren kus aktuln zprvy  jsou dostaten iteln, ml by tento  Michelin bt snad pouze podmnnm, a na jeho definitivn hodnotu by si restaurace v prostorch hotelu Hilton mla pokat a do ptho roku.To z pohledu jednoho hlu.  Z toho druhho pak vyvstv otzka, e do jak mry jsou Gordonova image a vliv natolik vlivn a sugestivn, kdy svm pedasnm odchodem dv svtu zprvu, e zde nco nehraje, a hned na to nsleduje takovto obrat. Takto  posuzuje svt prost rozum. Ale kdy se nad vc zamyslme, nen pak na mst otzka, zda kulinsk svt nen dokonce z t rozhodujc sti samotn Gordon?
Ale a tak i onak. Zpsob gastronomickho servisu v esku m ji ti Micheliny, kter jsou ocennm nejen dvou praskch restaurac, ale zrove t toho, e gastronomie se v naem stt  dala do pohybu. Djiiny budou hovoit pouze o spchu bez slov analzy pro, za, kdyby. Obma restaurantm touto cestou srden blahopejeme, s pevnou vrou v udren tohoto vysokho standardu a s pnm nezstat pouze u tchto dosud zskanch kulinskch spch.
Nemohu ale v tomto ppad opomenout to, co jsem asi ped tdnem napsal na tomto portlu, e  skutenm eskm Michelinem bude teprve skutenost, a  francouzskmu pneumatikskmu pankovi zachutn teba typick esk knedlo, vepo, zelo (pro m a za m teba i s dodatkem " la World") splchnut znm eskm pivem.

Autor je zakladatelem, vydavatelem a fredaktorem tohoto portlu


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku