�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


G+H Gastrojunior / - 3.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 11.03.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1189

Na ppravu 4 porc modernho teplho nebo studenho ovocnho mounku byl asov limit 45 minut. Mounk byl soust tchodovho restauranho menu pro mezinrodn klientelu.
Zkladn soust mounku bylo minimln 200 g mraenho o

fiogf49gjkf0dCukrsk mld,  prezentovan adepty na posty budoucch mistr sladkho cechu, se dokalo svho vrcholovho bodu soutn oblasti, kterou byl ji 15. ronk Gastrojunioru se svm finlovm zlatm hebem kovanm v soutn  veletrn dln BVV Veletrhy Brno. Kadm rokem  oscilovala tato top sout v kmitotovm rozsahu soutn vkonnosti a bylo  v rmci zvenho oekvn  otzkou, do jak viny v tm jubilejnm ronku se poda mladm cukrskm nadjm posadil laku vkonostn rovn.

Na ppravu 4 porc modernho teplho nebo studenho ovocnho  mounku mli cukri  asov limit 45 minut. Mounk byl soust tchodovho restauranho menu pro mezinrodn klientelu.
Zkladn soust mounku bylo minimln 200 g mraenho ovoce dle vlastnho vbru od firmy NOWACO. Soutcm se dostalo doporuen vyut dle uveden vhodn suroviny, bez podmnky pouit. 
 Ovoce bylo dodno firmou NOWACO a to v pti druzch. Nejmn jeden druh mus soutc pout v mnostv 200 g na 4 porce:
- lesn sms
- maliny
- vin
- exotick sms
- meruky plen

 Mraen ovoce je hlavn soust ovocnho mounku a bude hodnoceno jeho vhodn zpracovn a vyuit mnostv.
 Mraen ovoce by mlo bt ve vt me soust ovocnho mounku, pouit na omku, ozdobu nebo el je pouze doplkov.
 U mounku mus bt uvedeno zda jde o tepl  nebo studen.
 Soutc by ml dodret odborn asov sled cukrskch prac.
 Soutc si ostatn suroviny zajist sm dle vlastn vahy.
 Doporuen suroviny k pprav mounku (slou ke snadnj orientaci a vy kreativit pi  sestavovn mounku):
- Mln vrobky: smetana ke lehn, zakysan smetana, jogurt, podmsl, kefr, mascarpone, tvaroh, erstv prodn sry
- Polevy: okoldov, tukov kakaov, tukov vanilkov
- Jdroviny: lskov oky, vlask oechy, pekan oechy, mandle, kokos, oechy, jdra pnie,  macadam,  
- Koen: vanilka, skoice, badyn, hebek, muktov oek, anz
- Cerelie 

Umstn v oboru cukr

1. Pavlov Kateina VO, SO a SOU Bzenec 248 82,7 1
2. Jaour Michal H Bukaschool Most 245 81,7 2
3. Myinsk Ladislav S hotelnictv a gastronomie Frentt pod Radhotm 234 78,0 


                                zleva M. Jaour, L. Myinsk. K. Pavlov


                                    Soutn prce Kateiny Pavlov


                                      Soutn prce Michala Jaoura


                                         Soutn prce Ladislava Myinskho

Na pedsednickm postu cukrskch hodnotitel nastala po dlouh dob zmna, alespo ve smyslu letonho roku, kdy pravideln astnk poroty Frantiek Buchal, kter m zmapovan tern brnnskho pavilonu ji destm rokem, tentokrt stanul v ele cukrskch hodnotitel.
Jake on vidl z pedsednickho empiru leton patnct ronk? Frantiek neopomnl zdraznit, stejn trochu obdobnou situaci jako u kucha, e i v cukrskch adch  bylo k vidn ji nkolik znmch obliej z pedelch soutnch rok, co se i tady promtlo do pslun rutiny a kvality prce zrove. Pedseda cukr poukzal na rznorodost zkulis ppravnch monost jednotlivch junior, kdy nkte v prosted praxe museli bt sami sob strjci iniciativy a vynalzavosti, oproti tm co spe vychzeli z urit ablonovitosti veden, co se velkm dlem promtnulo v  soutnm projevu.
Cukraina m vcero tv projev, kdy ji lze dlit na dva zkladn typy, a to cukrrensk a hotelov. I zde neulo zkuenmu komisaskmu oku a citu, kdo praktikovat vce v tom i onom zazen, protoe Gastrojunior je zamen na projev hotelovho ztvrnn, ba osobn bych dodal, e u nkterch pikovch cukr by bylo mono dokonce hovoit a o cukrain zmeck. Ve strunosti lze ci, e mnoz ptomn juniort cukri museli vyvinout znanou dvku flexibility a z klasickho projevu typickho pro vtinu cukrren, se pro tento zmr museli peorientovat na tvorbu minutkovho typu, emu musel pedchzel nezbytn specifick trnink.
Jednm z praktickch dopad tohoto typu soute, je podle Buchala ta skutenost, e kdy nkdo projde a do tohoto finle a poslze zakotv v cukrrn s klasickm zpsobem vroby, tak ptomnost a na samm vrcholu nejvt juniorsk soute, je mu pedloen dkaz o jeho danch schopnostech, kter i pozdji po krtkm ase zakolen lze spn aplikovat do odlinho zpsobu vroby.
Konkrtn pohled na rove letonho ronku lze dle pedsedova vyjden spatovat v projevu vyrovnanosti a spolehliv tvorby vtiny finalist Gastrojunioru ronku 2009.

 


Vytisknuto dne 19.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku