�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukr roku - Martin Braun Cup

Autor: Jaroslav Fiala
Datum vyd�n�: 04.03.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1185

Finle soute se uskuten dne 6.3.2009 jako soust doprovodnho programu Mezinrodnho veletrhu gastronomie, hotelovch slueb a veejnho stravovn G+H 4.-6.3. 2009 v Brn na veletrnm vstaviti v pavilonu C.

fiogf49gjkf0d

Cukr roku - Martin Braun Cup

ronk 2008/2009

FINLE

Sout Cukr roku Martin Braun Cup pod AKC R pod patronac a dky sponzorstv firmy Martin Braun KG z Hannoveru, prostednictvm zstupce firmy pro eskou republiku Ing.Jaroslava Fialy

Finle soute se uskuten dne 6.3.2009 jako soust doprovodnho programu Mezinrodnho veletrhu gastronomie, hotelovch slueb a veejnho stravovn G+H  4.-6.3. 2009 v Brn - Vstavit Brno, Pavilon CSoutn kol na tma: Karnevalov vesel

KATEGORIE  A  - Junior:

1. soutn kol

         Msa Petits Fours - tyi druhy po osmi kusech   
  Kalkulaci na cel vrobek (surovinov norma a technologick postup)
 Degustan vzorek po dvou kusech od kadho druhu       

2. soutn kol

  • Slavnostn dort o velikosti 12ti porc 
  • Kalkulaci na cel vrobek (surovinov norma a technologick postup)
  • Degustan vzorek do hmotnosti 500g (mus obsahovat vechny suroviny podle dan kalkulace nemus odpovdat tvaru vrobku)

KATEGORIE  B  - Senior:

1. soutn kol

 Msa Petits Fours pt druh po osmi kusech  s vzdobou jako hlavnm bodem (skulpturou), kter vhodn dopluje msu 
 Kalkulaci na cel vrobek (surovinov norma a technologick postup)
 Degustan vzorek po dvou kusech od kadho druhu

2. soutn kol

  • Ti samostatn talov dezerty
  • Kalkulaci na kad dezert samostatn (surovinov norma a technologick postup)
  • Jeden degustan vzorek od kadho dezertu

 

Vrobky mus obsahovat ti suroviny ze sortimentu firmy Martin Braun KG, kter dodv firma Fiala Praha s.r.o..


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku