�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Taen pletnka

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 26.02.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1182

Ale pesto je Popelen steda alespo pipomenutm toho, e jaro u bere za kliku dve jarnho pocitu tepla, rozkvetlch kvtin a vbec celkov pestrosti ivota, kter stdaj blou jednotvrnou e snhov pokrvky coby symbolu zimnho obdob.

fiogf49gjkf0d

Popelen steda nm ukonila masopustn vesel spojen s konzuman rozvernost a nastv as stdmosti pstu. Alespo tomu tak dve bvalo, avak podvmeli se na potravinami peten vozky vyjdjcch ze supermarket, je z takovhoto pohledu zejm, e tradice tohoto typu mnoh z ns ji pli neoslovuj.
Ale pesto je Popelen steda alespo pipomenutm toho, e jaro u bere za kliku dve jarnho pocitu tepla, rozkvetlch kvtin a vbec celkov pestrosti ivota, kter stdaj blou jednotvrnou e snhov pokrvky, kdy snhov msc nor, alespo v letonm roce zachrnil tento, v poslednch letech ji asto absentujc, charakteristick symbol zimnho obdob.
Krom toho je Popelen steda pevnm termnem, nap svmu pohyblivmu datu,  ji se pekotnm tempem blcch svtk Velikonoc, kter pece jen nkter z ns do urit mry oslov. I kdy to nebude pokad zbonm projevem, tak pesto se s jeho oslavou setkme v kuchynch hospodynk a v cukrrnch, kdy tento nejvznamnj liturgick svtek jistotn bude brn v potaz v pprav velikononch pokrm.
K tm zatm postnm, t nle i tato pletnka jej receptura byla zaslan nam redaktorem Jrgenem Lebeltem.

Taen pletnka

Suroviny
350 g vody
30 g drod
600 g penin mouky
1 loutek
2 PL vody

Pprava
Nejdve vlome drod a sl do chladn vody, do kter dle pidme mouku a dkladn hnteme po dobu asi 10 minut a do vzniku poddajnho tsta, kter pemstme do teplho prosted, zakryt vlhkou textili do doby jeho nakynut. Pak jet tsto jednou  po dobu 5 minut prohnteme. Nsledn vytvome tenkou roliku, dlouho 25 cm vyveme nslednm zpsobem do tvaru pletnky.
Polome roliku do podoby podkovy tak, aby se oba konce podvlkly a spojily se s hlavnm proudem roliky, m vytvo ucelenou podobu.
Pletnku polome na pec papr nebo vymazan plech a poteme sms loutku a vody. Pro zven pikantnosti chuti pletnky ji po naten loutkem posypeme hrubou moskou sol a kmnem.
Peeme pi teplot 220 C asi 35 minut do zlatohnd barvy.


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku