�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTROHRADEC 09

Autor: Helena Urbanov
Datum vyd�n�: 03.02.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1171

Absolutn vtz v souti senior kucha v kategorich K i cukr v kategorich C obdr Pohr Rudolfa Pibyla jako nejvy ocenn a titul MISTR REPUBLIKY.
kola vtznho juniora obdr prestin cenu Gastro Hradce Pohr Milana Burdy".

fiogf49gjkf0d

 

2. duben 2009 Kongresov centrum Aldis  Hradec Krlov
IV. ronk mistrovstv republiky kucha a cukr
a XIV. ronk nrodn soute kuchaskho a cukrskho umn s mezinrodn ast

 
pod Asociace kucha a cukr esk republiky o.s., regionln poboka vchodn echy
 a partnei AKC R o.s., kon se pod ztitou msta Hradec Krlov, hlavnm partnerem soute je Vitana, a.s. .

 ZKLADN INFORMACE
Ven kolegyn, ven kolegov,
rdi Vs uvtme ve tvrtek 2. dubna 2009 na XIV. ronku nrodn soute probhajc v krsnm mst na soutoku Labe a Orlice, ve mst pezdvanm Salon republiky, kter si ji zskalo pevn msto v modern gastronomii. Vme, e vyuijete tuto pleitost a v Kongresovm centru Aldis v Hradci Krlov proijete pjemn gastronomick zitky.
V letonm ronku dolo k rozen soutnch kategori o sout ve vyezvn zeleniny a ovoce v asovm limitu jako kvalifikace na 1. MISTROVSTV EVROPY ve vyezvn meloun pro R.
Propozice soute jsou stanoveny dle mezinrodnch kritri, hodnotc komise je vybrna z pednch kuchaskch a cukrskch odbornk esk gastronomie.
Soutn prce jsou ocenny medailemi, pohry, diplomy a vcnmi cenami.
Absolutn vtz v souti senior kucha v kategorich K i cukr v kategorich C obdr Pohr Rudolfa Pibyla jako nejvy ocenn a titul MISTR REPUBLIKY.
Pipravujc kola vtznho juniora obdr prestin cenu Gastro Hradce Pohr Milana Burdy.
V letonm roce bude opt udlena cena Primtora msta.
Vme, e zstupci kol s gastronomickm zamenm vyuij pleitost setkn s panem prezidentem
AKC R, kter probhne v prostorch Eliina slu v Adisu, kde hlavnm bodem bude nastnn pnosu vzjemn spoluprce naich odbornch kol a Asociace kucha a cukr esk republiky.
Dkujeme vem partnerm asociace za pomoc pi pprav letonho ronku Gastro Hradce.

CUKR SENIOR
 
C/1
Msa Petits Fours pt druh v osmi kusech (celkem 40 ks) ajovho peiva, pralinek, drobnho peiva nebo sladkost s centrlnm monumentem z jedlho materilu. Kad Petit four mus mt rozdlnou npl. + od kadho druhu mus bt jeden kus k nahldnut (rozkrojen) stranou na tali.
 
C/2
6 rznch teplch nebo studench dezert, pipravench a podvanch samostatn po 1 porci.         a 1  slavnostn dort o vze min.2kg, dort mus bt zcela run zdoben a vechny sti mus bt jedl. Barevn jedl perliky, pastilky a podobn materil je mono pout. Maximln vka vrobku 100 cm.
 
C/3
tyi dorty na rozlin tma o velikosti 12porc z toho dva dorty s vykrojenou porc k degustaci, dort mus bt zcela run zdoben a vechny sti mus bt jedl. Barevn jedl perliky, pastilky a podobn materil je mono pout.
 CUKR JUNIOR do 21 let:
 
C/J1
Msa Petits Fours tyi druhy v osmi kusech (celkem 32 ks) ajovho peiva, pralinek, drobnho peiva nebo sladkost. Kad Petit four mus mt rozdlnou npl. +  od kadho druhu mus bt jeden kus k nahldnut (rozkrojen) stranou na tali.
 
C/J2
6 rznch teplch nebo studench dezert, pipravench a podvanch samostatn po 1 porci
 
C/J3
Dva dorty na rozlin tma o velikosti 12porc z toho jeden s vykrojenou porc k degustaci, dort mus bt zcela run zdoben a vechny sti mus bt jedl. Barevn jedl perliky, pastilky a podobn materil je mono pout.

 UMLECK KUCHASTV A CUKRSTV ARTISTIKA

U/1
Umleck expont, umlecky zhotoven skulptura z margarinu, tuku, ledu, vosku, tsta, soli, koen
 
U/2
Umleck expont zeleninov a ovocn skulptury (vyezvan ovoce a zelenina)
 
U/J1
Umleck expont, umlecky zhotoven skulptura z margarinu, tuku, ledu, vosku, tsta, soli, koen

U/J2
Umleck expont zeleninov a ovocn skulptury (vyezvan ovoce a zelenina)

 
Z/L Umleck sout a kvalifikace na 1. MISTROVSTV EVROPY ve vyezvn meloun  na as (limit)            Zadn: v asovm limitu 3 hod. vyezat vodn a cukrov meloun na voln tma
- vodn meloun by ml obsahovat plastick nebo poloplastick relif krom ppadnch kvt
- cukrov meloun lze vyezat libovoln

KATEGORIE PRO HANDICAPOVAN: 
 
H/C
Cukrsk vrobek voln tma - v pihlce je nutn uvst za jmnem slo prkazu ZTP, ZTPP
 
H/U
Umleck vrobek voln tma - v pihlce je nutn uvst za jmnem slo prkazu ZTP, ZTPP

SOUT̎ DRUSTEV:
 
D/D
Drustvo hotel a firem v jakmkoli potu soutcch, minimln vak ti nad 21 let zastoupen v soutnch kategorich K, C, U (v kad kategorii min. jeden soutc)
 
D/J
Drustvo junior do 21 let v jakmkoli potu soutcch,
minimln ti v soutnch kategorich K, C, U (v kad kategorii min. jeden soutc)

Hlavn zsady pi hodnocen cukrskch soutnch vrobk:

 volba soutn kategorie a respektovn tmatu zadn
 npaditost, soulad barev a harmonie mounk
 originalita ozdob a doplk, pouvn modernch prvk
 pedveden zrunost a profesionalita soutcho
 dodrovn zadanch pot kus dezert na mscha jejich stejnorodost
 prava na msch a talch, nepeplovat, dt prostor vrobkm
 soutn expont mus bt vdy dominantn a nesm zanikat v dekoraci
 vhodnost pouitch surovin a soulad jejich chut( teoreticky podle danch norem )
 vyvarovat se nejedlch surovin, nepovolench vztu,nepouvat ostr barvy
 vrobky mus bt oeteny tak, aby si po celou dobu vstavy  zachovaly erstvost a svest

Bli informace: Helena a Otto Urbanovi, tel.. 605286483, 499992032, (495544917 v odpolednch hod. a veer)
e-mail:
gastrohradec@seznam.cz


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku