�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP 09 - Rimini / - 5

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 27.01.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1167

Dnes se podvme na to, co dodv interiru dui a na nkter dekorativn zleitosti, kter je v zjmu udren zkaznick pozornosti nejenom mt, ale i prbn mnit, nebo oko spotebitele se rychle unav ed stereotypu v nabdce jinch firem.

fiogf49gjkf0d



Cukrrensk i kavrensk provoz znamen irokou rozmanitost profes skloubench na mal ploe v jednom celku. Pokud odetu i administrativu s vnjmi projevy rznch instituc typu finannch, socilnch, zdravotnch a mnoha dalch ad, kter participuj na provozu jedin mal provozovny a omezm se na podstatu toho co vidme na prvn pohled, tak to ve bylo k dispozici na 30. ronku cukrskho, zmrzlinskho a pekaskho veletrhu SIGEP v italsk Rimini.
Dnes se podvme na to, co dodv interiru dui a na nkter dekorativn zleitosti, kter je v zjmu udren zkaznick pozornosti nejenom mt, ale i prbn mnit, nebo oko spotebitele se rychle unav ed stereotypu, a to obzvlt v dob, kdy jedna cukrrna i kavrna se kadou chvli prezentuje nm novm,  a zkaznk tak bv neustlou obmnou rozmazlovn a jeho nrok, a tm i chu se vracet,  si tak vyaduje ze strany provozovatele neustlou renovaci nabdky vetn interiru jeho firmy.
Kadoron je mon na riminskm veletrhu se seznmit s atraktivnm nbytkem urenm pro provozovny ve zmnnch typ, kdy to, co m zkaznk neustle pi ruce, respektive pod tm, na em se sed, je jedna z ptalivch priorit jeho vnmn.

 
 

 
 

K dalm nezbytnm poadavk pi provozovn prodeje je obalov dekorace. Ta nejenom e mus splovat rozmrov parametry prodvanho zbo, jeho dobrou uchopitelnost, ale i vtvarn proveden, nebo obal je soust vnmn prodeje a mnohdy, alespo v t prvotn fzi hraje vt roli ne zbo samo. My vm prostednictvm tto reporte piblme designov a  vtvarn ztvrnn rznch druh pepravek a dekorativnch prvk.


 
 
 

Leton SIGEP, jak jsme se ji nkolikrt zmiovali, slavil 30. vro svho vzniku. Plnm prvem je nazvn centrln svtovou vstavou cukrskho a zmrzlinskho oboru a jeho popularita v adch vystavovatel a nvtvnk mv vzestupnou tendenci. V prvnm dlu prbn informace veletrnho tiskovho stediska jsme tlumoili informaci o nrstu potu vystavovatel a otzkou zstval poet nvtvnk. Shodou okolnost v prbhu tvorby tohoto 5. lnku dola z riminsk fiery ji aktuln informace, majc ve svm obsahu i konkrtn sla na prv i druh tma.
Leton 30. Mezinrodn saln zmrzliny, cukrstv a pekastv, znm pod zkratkou SIGEP navtvilo celkem 92 732 nvtvnk, co znamen oproti loskmu roku snen nvtvnick asti o 2.8 procent.  Je teba ci, e nap poklesu nvtvnosti tohle slo pesto pedilo oekvn, vzato pohledem danho stavu vci souasn hospodsk situace ve svt, kdy Rimini za elem zhldnut profesnho veletrhu SIGEP navtvuj obyvatel prakticky vech obydlench svtadl.
Ale v potu firem, kter se prezentovaly v letonm roce na riminskm veletrhu dolo k nrstu oproti  losku o 3.5 procenta, co ve vslednm soutu prezentovalo celkov poet vystavovatel v potu 16 109! A to je za dan situace spch jako hrom!
Lze tm ci, e v dob hospodskho celosvtovho tlumu naven poet tch, co pijeli prezentovat sv vrobky v tto ekonomicky dosti zten situaci je vystavenm certifiktu nejenom kvality tohoto nejvtho veletrhu svta, ale i jeho vznamu pro vechny hlavn obory, kter SIGEP ve svm rozlehlm interiru prezentuje!



 
 
 



Mda, ta vudyptomn nabdka nekonench tvar, stih, textili, barev a mnoha dalch initel, kter jsou spojeny s odvn profes, je t vznamnm stimulem rovn kadho podniku. To je odvky znm zleitost, a ostatn tak proto existuje mnoho rznch odvnch stnk pes butiky a po velk salny, kter jsou nabdkou pro zmnu, kter dl ivot. Profesn oacen, kter koresponduje s mdnmi standardy, je proto od prvnho ronku a po tento tict vdy na SIGEPu ptomno, aby dotyn prostednictvm sluebnch odv doclil na pracoviti osobitosti, pestrosti a t i elov hejivosti, kter se dobe snoub s nabdkou pochutin kvli kterm host v sv kroky do jednotlivch zazen.

Termn veletrhu SIGEP pro pt rok : 23.-27. leden 2010

- pokraovn -


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku