�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP 09 - Rimini / - 4

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 26.01.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1166

Podvan kva na Apeninskm poloostrov je ivotabudiem, kdy ke zmnn kvalit se pidv i skutenost, e jej servis bv provdn v mnostv i u ns ji znmho piccola, kdy psobnost kvy je nsobena jej koncentrac v menm objemu vody.

fiogf49gjkf0d

Ji po tict se sely tiscerohlav davy ve svtovm stedobodu cukrskho a zmrzlinskho veletrhu riminskho SIGEPu, aby sv profesn poznatky obohatily o ve,  co se bhem jednoho roku udlo v jejich oboru, i aby na sv vlastn chuov buky okusily co lze na jejich zhotovovanch produkty jet vylepovat.
SIGEP nen jen statick vstava, ale pedevm run innost pedvdcch akc, odbornch fr a konferenc, kdy sv nadstandardn oborov znalosti sdlovali vrcholov specialist ve vech  klimatizovanch halch veletrnho arelu. Nvtvnkovi se tak nasktala monost rozit si sv profesn rozhledy o vyzkouen laboratorn a praktick zkuenosti s nslednm uplatnnm ve sv prci.
K tmu t pisply ukzky tvorby jednotlivc i kolektiv odbornch kol ve zdailm ztvrnn rznorodch umleckch nmt z okoldy, zmrzliny, marcipnu, karamelu nebo z tsta.SIGEP nen ovem pouze to hlavn, co jej peduruje na prvn veletrn pozici v pedvdn produkt sladkho emesla, ale je zrove dokumentem i mnoha dalch odvtv majc spojitost s cukrrenskou a zmrzlinskou vrobou.
K t nle i kva, kter je v Itlii velmi populrnm npojem, jeho proveden mme monost chutnat pi mnoha pleitostech i u ns doma.
Italsk kva se vyznauje vonnm aromatem, dky pelivmu vbru druhu arabici, majcho svj pvod na vybranch kvovch plantch v oblastech Brazlie, Kolumbie, Stedn Americe i v Etiopii.
Pokud bychom hodlali spotat kvov znaky se ktermi se mohou kvov konzumenti v Itlii setkat a chtli je seln porovnat s kvantem zmrzlinovch firem, rozdl mezi tmito dvma italskmi dominantami by nebyl pli rozdln.Podvan kva na Apeninskm poloostrov je opravdovm ivotabudiem, kdy ke zmnn kvalit se pidv i skutenost, e jej servis bv provdn v mnostv i u ns prostednictvm ji znmho piccola, kdy psobnost kvy je nsobena jej koncentrac v menm objemu vody.
To ale jet nen posledn kvov slovo, kter mete v Itlii slyet, nebo u i  piccolo bv umocnno polovin dvkou tekutiny pi zachovn pvodnho objemu semlet kvy. Vzato nam pohledem i osoby tomuto kvovmu ritulu nezvykl, me takovto koncentrace zpsobit i vyhnn due z tla.
Caff Italiano je prost pojem, kter byl rovn v degustanm mn na destkch veletrnch stnk.

 

Kva mla na SIGEPu i sv zastoupen jinak ne bv bn zvykem, kdy jej konzumace se provd z keramickho lku, ale i v ledovm proveden. Zjednoduen eeno, nabdka tohoto sortimentu je u ns znm pod nzvem frap. Zde se tento druh kvy vyrbl v pstrojch u ns znmch na vrobu ledov tt, kdy ve vlci rotovala za elem mchn sms ledov kvy, mlka, cukru a vody v optimlnm pomru urenm vrobcem a dodvn v skovm proveden.


Takovto kva je nejenom trojchuov zitek (+ lehaka), ale i vizuln nirvna.

 

Kvovarm a doplk k vrob kvy bv tradin na SIGEPu vyhrazeno mnoho plochy


 
  

Velmi zajmav interir kavrny pedvdla spolenost ALFA ARREDAMENTI. kde stnovou malbu osobitho pojet doplovalo sdrov plastika. Vzhled exkluzivity podtrhovalo i tyov osvtlen ze skla. Doplkem byly dnes v lepm podnicch tohoto druhu okrasn, ale pro ppad poteby elov poltky. (Vechna fota je mon klikem zvtit)

Termn veletrhu SIGEP pro pt rok : 23.-27. leden 2010

 -pokraovn -

 

 


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku