�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP 09 - Rimini / -1

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 23.01.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1163

m vm oslovil jubilujc SIGEP sv pznivce? Jednak tm, e navazoval na konzervativn profesn hodnoty, kter hledajc nvtvnk nael v me pebohat, s navenm zrodu poznatk a akc, kter doznaly sv promny do souasn podoby.

fiogf49gjkf0d

 

SIGEP 2009 Nejvt cukrsk veletrh svta ml na potku letonho roku dvod k mimodn oslav podan na poest sv bohat vstavn kariry, slavc rovn 30. vro svho vzniku.
SIGEP - Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazioni Artigianali, neboli Mezinrodn saln zmrzliny, cukrstv a pekastv, ji tedy ve troj destkov sad svho vku, a navc v devtm ronku na novm psobiti modernho arelu vn pmoskho letoviska Rimini, rozevel svou tradin pvtivou nru proudcm davm z verznch kout svta.
Bt pi tom, myleno stt se soust velkolep  pehldky oborovch emesel, podan na geografickm hrotu vznamnho trojhelnku italskch djin, kde si podvaj ruku pedly epoch antiky, renesance a ojedinlho sttnho tvaru skaln republiky San Marino, znamenalo bt soust pepestrho karnevalu prezentace cech blch emesel.
Otzka podoby letonho roku SIGEPu byla podbarvena propadem svtov ekonomiky a zrove i napjatm oekvnm astnick mnoiny ze strany vystavovatel i nvtvnk. Vzato mrou prbn informace mstn Stampy (tiskovho stediska), tak v dob hospodskho celosvtovho tlumu, dolo k nrstu potu vystavovatel oproti loskmu roku! Poetn objem nvtvnick masy bude vyhodnocen dodaten.
m vm oslovil jubilujc SIGEP sv pznivce? Jednak tm, e navazoval na konzervativn profesn hodnoty, kter hledajc nvtvnk nael v me pebohat, s navenm zrodu poznatk a akc, kter v nvaznosti na pedchoz tradici doznaly sv promny do  souasn podoby.
Pokud bych ml jmenovat to, co asi bude pedevm laick veejnosti nejbli, tak to bude naven pedvdc a degustan nabdky, kter ve svm objemu doznala podstatnho stupn nrstu a v me mon byla prezentovan mnohou ptomnou vystavovatelskou spolenost. To ovem vzato z toho ho nejjednoduho nhledu.
To, e vvoj kvality vrobk smuje pes nronou cestu sout, slouc jako vvojov poznatkov laborato, je ji dvno znm skutenost, kterou organiztoi riminskho veletrhu neopomnli zaadit do vstavnho programu, kdy tento poznatek peetili 6 soutemi (!) pod stechou letonho SIGEPu.

i
V vodu si neodpustme mal pochvlen se, kter bylo zpsobeno v prezentaci zastnnch mdi o celkovm potu 50 odbornch titul, z nich n Cukrar.cz je v seznamu uvdn na 5. mst! Nezaprme, e ns takovto postaven t,  a e je uznnm dlouhodob, trpliv a poctiv prce v mediln sfe.
16 hal nabzelo nepebern mnostv cukrskch, zmrlinskch, okoldovnickch, kvovarskch a pekaskch produkt v zkladn podob, s navenm kvanta doplk, psluenstv a dekorativnch materil (viz. plnek)

 

Ji podle grafickho ztvrnn je mon lehce rozpoznat, e nejvtm zastoupenm se me pochlubit zmrzlinsk obor, kter se prezentoval v 6 halch. Zmiovat se o kvalit italskch zmrzlin by bylo pslovenm noenm dv do lesa a nvtvnk znal zmrzlinsk prezentace na riminskm SIGEPu oekval s jakou novou chut se jednotliv firmy budou snait uchzet o jeho pze a nadje vloen do jeho pedstav byly splnny mrou vrchovatou, a teba ci, e  i v mnohm pedily. Bli pojednn na zmrzlinov tma se objev v dalch stech riminsk reporte.

Termn veletrhu SIGEP pro pt rok : 23.-27. leden 2010

- pokraovn -


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku