�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Gordonv jablen dezert

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 10.01.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1155

"Tento dezert je mnou upraven obmna oblbenho anglickho dezertu znmho pod nzvem Eves pudding," k Gordon Ramsay. "Pro zlepen chuti nechvm jablka s cukrem a mslem zkaramelizovat. Hostm v m restauraci tento dezert chutn."

fiogf49gjkf0dSir Gordon Ramsay, devtinsobn dritel nejvyho kulinskho ocenn hvzdy Michelina, zaloil ped rokem v hotelu Hilton Prague restauraci "maze". Rozsah kulinskho a restauranho teritria tohoto gastronomickho impertora se rozkld ve tech kontinentech svta a poet jeho luxusnch zazen se pot v destkov soustav (bli ve tydln reporti, klikni zde).
Pi pleitosti 1. vro vzniku restaurace "maze Prague" byla uspodna tiskov konference za ptomnosti samotnho britskho protagonisty, jeho vhlas v kulinskm svta se vyznauje ndechem glorioly magistra Kellyho na dvoe csae Rudolfa II.
Mistr Gordon Ramsay na pam setkn pedal ptomnm novinm svou knihu receptur "Nedln obd s rodinou a pteli", v n jsou dezerty soust nabdkovho menu. Publikaci vydalo nakladatelstv "Slovart" a s fotografickou dokumentac Jill Meadov."Tento dezert je mnou upraven obmna oblbenho anglickho dezertu znmho pod nzvem Eves pudding," k Gordon Ramsay. "Pro zlepen chuti nechvm jablka s cukrem a mslem zkaramelizovat. Hostm v m restauraci tento dezert chutn, a tak si myslm, e by mohl bt vhodn i pro domc pouit."

6 porc

50 g sultnek
3 lce kalvdosu
240 g msla
3 jablka (nap. odrda Braeburn)
180 g cukru
2 velk rozlehan vejce
150 g samokypc mouky
nastrouhan kra z 1 citronu
2-3 lce mlka
30 g mandlovch vloek
(mono vynechat)
mslo na vyten formy
cukr mouka na popren
(mono vynechat)

PLOHA:
1 lusk vanilky
20 gcrme fraiche

Troubu rezehejeme na 190 C. Sultnky pelijeme kalvdosem a nechme nasknout. Formu na kol o prmru 25 cm nebo zapkac msu vyteme mslem.

Jablka oloupeme
,
zbavme jadinc a nakrjme nadrobno. Na pnvi rozehejem 15 g msla, pidme jablka a tetinu cukru. Jablka za stlho obracen zahvme, dokud cukr nezane karamelizovat. Vmchme sultnky v calvadosu a zahvme jet 5-10 minut. Jakmile jablka zmknou, upravme je do formy nebo zapkac msy a nechme je vychadnout.

Mezitm uteme
zbvajc mslo s cukrem a do hmoty postupn vmchme vejce. Stdav v mchme mouku s citrnovou krou a mlko. Hmota bude dosti hust - podle poteby pidejte vce mlka.

Tsto nalijeme na jablka a ppadn posypeme mandlovmi vlokami a cukrem moukou. Peeme 30 -35 minut dozlatova a pak pomoc pejle vyzkoume, zda je dezert hotov. Dezert nechme chvli chladnout ve form (okraj uvolnme od formy noem).

Vanilkov lusk podln rozkrojme a vykrbneme z nho duinu a semena. Pidme je do crme fraiche. Hmotudkladn prolehme. Dezert podvme tepl, doplnn kopekem ochucenho crme fraiche.

Text a foto pouity s laskavm svolenm sira Gordona Ramsaye


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku