�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Olympijsk comback Marie Kuerov

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 08.01.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1154

Skulptura zhotoven Mari Kuerovou je kopie t kter byla soust olympijsk soutn prezentace nrodnho tmu v Erfurtu. Jej nzev je Praha, kdy hodiny znzoruj orloj. Je zhotovena z litho, modelovanho a foukanho karamelu a z pastilage.

fiogf49gjkf0dSe jmnem Marie Kuerov, vrchn cukrsk mistrov SO, SOU a OU Bzenec, jsme se setkvali na cukrskch soutch v dob jet nedvno uplynul, kdy vystupovala na nejedn tuzemsk souti, vetn i obasn zahranin, kdy jejm posledn velkm soutnm poinem byla olympida roku 2004, z n si Marie v kategorii D2 v umleckm cukrstv, odvela bronzovou medajli za karamelov dlo, v nm ztvrnila biblick nmt Stvoen svta.
V nsledujcm chodu asu pak bylo jej jmno spe spojovno s kouovskou rol cukrskch svenc bzeneck koly.
Meziolympijsk obdob uplynulo jako voda a ronk 22. kulinsk olympidy roku 2008  v dob loutnut list na stromech zaehnul opt svj plamen.
Nrodn tm kucha a cukr esk republiky odjdl do Erfurtu v pln zbroji, kdy dleit cukrsk post ml bt (a tak byl) stoprocentn zrukou dobrho olympijskho ocenn. Zkuenost kapitna tmu, znalho dopadu cukrskho umu na celkov vsledek, zavelela k poslen tohoto postu prostednictvm karamelov skulptury. Dobr cukr se v esku obas najde, ale s tvrci karamelovch motiv je to u o poznn hor. vahy ve smsici nmtu volby karamelovho vtvarnka listovaly vzpomnkami na uplynul soute a  prezentace karamelovho druhu, a se prostednictvm kdel vzvy penesly pes celou republiku do  jejho vchodnho cpu, kde si jin Morava podv pes hranin humna ruku se svm slovenskm sousedem, do Bzence.
Nabdka nrodnho tmu, je tm druhem osloven, kter se neodmt a pouze pijm.
Marie Kuerov zhotovila pro olympijskou pleitost skulpturu s nzvem Praha, v n nmt hodin znzoruje orloj. Byla zhotovena z litho, modelovanho a foukanho karamelu a pastiage.
Vsledek naeho tmu znme, stejn i jako komente k nmu, s dodatkem, e "cukrrna" si na stole soutnho vrobku nrodnho tmu vedla na vtenou. Marie Kuerov tmto  combackem tak pispla svm pslovenm zrnem do mlna spchu eskho nrodnho tmu na olympijsk souti 2008.


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku