�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukrsk rady naich ten

Autor: - red. -
Datum vyd�n�: 28.05.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1100

V pspvcch se objevuj rzn pipomnky a nvody jak si pomoci v rznch nesnzch. Nkter z nich konzultujeme s odbornky na danou problematiku a pro nai tenskou obec je pedkldme v souhrnu informac.

fiogf49gjkf0d

V pspvcch se objevuj rzn pipomnky a nvody jak si pomoci v rznch nesnzch. Nkter z nich konzultujeme s odbornky na danou problematiku a pro nai tenskou obec je pedkldme v souhrnu informac.

Peen vrobek ve form

Jak je to s vyklopenm obsahu peenho v bbovkov nebo dortov form? Jsou rzn zpsoby co dlat aby vyklopen probhlo bez problmu.
Nkdo  pouze vymae plech a posype ho strouhankou, i posyp provede kokosem a nebo moukou.
Nkdo jde na vc od zmny materilu, v tomto ppad silikonov vpln, ppadn zkou dortov nebo kapslov rfky, kdy se na dno vlo papr a ve se zabal, s variantou smchn mouky s vodou a prostednictvm tohoto lepidla se pilep papr na rfek.
Naly se i rady v pouit tuku ve spreji na vymazn formy, spolen s hrubou kukuinou moukou na vysypn.
Zmna ppravn technologie me nkdy pinst zlepen, ale ukazuje se po konzultaci s odbornky na dan tma, e  - zejm me bt problm v samotn troub. Mc pstroj teploty me ve svm daji vykazovat odchylku, a ta je ppadnou pinou rozdlu mezi teplotou vykzanou teplomrem a teplotou skutenou, kter nen optimln pro konkrtn pec kon.
K odstrann problmu tedy me i postaovat pouh vmna teplomru.

Jak si zhotovit obyejnou oplatku s monost domc vroby?

Tom Sedlek zaslal odzkouen recept  pouiteln v domcm prosted

4 bilky
140 g cukr moucka
140 g mouka hladka

Do pevnho snhu zalehejte cukr, opatrn vmchejte mouku a upete ve vymazanm a vysypanm srnm hbetu. Jet hork zabalte do folie, nechte 2 - 3 hodiny vychladnout, pote nakrjejte na tenk pltky a pomalu na plechu usute v troub.
Mete do hmoty pidat neloupan spaen mandle, ale potejte potom s komplikacemi pi krjeni na pltky.

zkuste tak hranatou patikovou nebo aspikovou formu.

Kdy nechce plen hmota zhoustnout

Zhotovujete plenou hmotu pi doren vech doporuench pomr, ale ta je stle dk a neda se vm ji dostat do dn konzistence. Kde bv zejm chyba?
Me se jednat o zmnu hladk mouky, kter obsahuje mlo lepku a tak dojde pi restovn  plen hmota k menmu uzaven, pesto, e se  dle nahv.
Doporuen zpsob je dt plenou hmotu na stranu, uvait novou a starou  pot do n pidat. Ale pozor! Ne najednou, nbr v pomru 2/3 nov hmoty pidvme asi 1/3 hmoty star.


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku