�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Za vm hledej cukr

Autor: Martin Mak
Datum vyd�n�: 07.05.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1095

Zdraovn je podle podnikatel dsledkem reformy trhu s cukrem. To je ovem v rozporu s jejm clem - Brusel chce cukrovou epu a cukr naopak zlevnit.
Unie zatm omezuje vrobu cukru kvtami, ale i tak produkuje o tvrtinu vc, ne sama spotebuje.

fiogf49gjkf0d

 

Tvrd alkohol zdra. Kvli cukru a lihu

Likrny v zemi zvily ceny. Reaguj tak na prudk rst cen potravinskho lihu. Ten zdrail a o ptadvacet procent. Cukrovary toti vrazn zvedly ceny epn melasy, z n se lh vyrb.
"Cena lihu razantn roste v cel Evrop. Museli jsme to u promtnout do cen vrobk. Zdraujeme od dvou do pti procent," potvrzuje editel Stocku Martin Petrek.
Obchodn etzce podle nj tentokrt budou muset na zven cen lihovin pistoupit: "Rostou toti i ceny dalch vstup, hlavn energi a mezd. Krom toho ped asem zdrail i samotn cukr, kter likrky tak pouvaj. Nemme s cenou kam couvnout."
Zdraovn ohlsila i spolenost Rudolf Jelnek. "Lihovary nm oznmily rst cen svch dodvek o dvacet a ticet procent," vysvtluje editel firmy Pavel Dvoek.
Obchodn etzce u o zven cen s likrkami jednaj. "Dodavatel vy ceny skuten poaduj," potvrdil Libor Kytr, editel komunikace firmy Ahold. Ta provozuje v tuzemsku prodejny Albert a Hypernova. Konen rozhodnut o vi cen v Aholdu zatm nepadlo.

Spoteba tvrdho alkoholu v cel Evrop kles. V samotnm esku se zrove zvyuje konzumace vna a trv obliba piva.
Na rozdl od obchodnk vrobci cukrov melasy a lihu ovem o zdraen nediskutuj - ceny prost zvedli. Odvolvaj se na zmny na trhu s cukrem, kter podle nich zpsobila agrrn reforma Bruselu.
"Snila se produkce cukru, je tak i mn melasy z cukrov epy. Nae ceny jsou zhruba o dvacet procent ve ne loni," potvrzuje editel Moravskoslezskch cukrovar Stanislav Tobola.
"Jeliko zdraila melasa, ceny jsme vrazn zvedli i my," k Ji Barnet, vedouc prodeje Moravskho lihovaru Kojetn, jednoho z nejmodernjch podnik v oboru.
Stejn krok potvrzuje i nejvt tuzemsk lihovar Bioferm Koln. "Zdraila melasa, zdraili jsme i lh," uvedla Vlasta Podhrzsk z oddlen odbytu.

Paradox cukern reformy

Zdraovn je podle podnikatel dsledkem reformy trhu s cukrem. To je ovem v rozporu s jejm clem - Brusel chce cukrovou epu a cukr naopak zlevnit.
Unie zatm omezuje vrobu cukru kvtami, ale i tak produkuje o tvrtinu vc, ne sama spotebuje. Draze vyrobench pebytk se zbavuje jen dky mnohamiliardovm vvoznm podporm. Cukr je pitom v unii nkolikansobn dra ne na svtovm trhu. Ped levnjm dovozem chrn evropsk podnikatele vysok clo.
To ve chce bruselsk reforma zmnit: svazujc kvty m postupn nahradit trh, psoben nabdky a poptvky.
Cukr se bude vyrbt jen tam, kde se to skuten vyplat dky prodnm podmnkm a modern technologii. Zru se vvozn dotace pebytk, a cena cukru pjde dol.
Jene zatm se zd, e snaha o reformu paradoxn cenu zvyuje. "Melasy opravdu zaal bt na volnm trhu nedostatek," tvrd Tobola z Moravskoslezskch cukrovar.

Pro rostou ceny lihovin

Cukrovary: mlo epy

Cukrovarnick firmy tvrd, e reforma trhu s cukrem vede k nedostatku cukrov epy, a tm i melasy. Ta se vyrb z epy a pouvaj ji velk lihovary k vrob potravinskho lihu.
Cukrovarnci proto zvedli cenu melasy.

Lihovary: drah melasa


Lihovary kupuj od cukrovar dra melasu. Proto zaaly zdraovat i lh, o dvacet a ticet procent.
Rstu cen pomh i to, e lh vyroben z obil m velk odbyt jako biopalivo. Celkov je tak potravinskho lihu na trhu mn.
Likrky: drah lh i energie
Likrky zdrauj sv vrobky o nkolik procent. Jednak kvli vym cenm suroviny z lihovar, ale tak kvli rstu cen energi.
Vt zdraen v obchodech neprosad, protoe obliba tvrdho alkoholu trvale kles. V esku se spoteba kadoron sniuje o deset a patnct procent.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku