�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mars a proslul investor Buffett koup vkaky Wrigley

Autor: Sylvie Dejmkov
Datum vyd�n�: 01.05.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1092

Americk potravinsk koncern Mars a finann spolenost Berkshire Hathaway, kterou ovld proslul miliard Warren Buffett, koup nejvtho vrobce vkaek na svt, firmu Wrigley. Vznikne tak ldr ve vrob cukrovinek.


fiogf49gjkf0d

Americk potravinsk koncern Mars a finann spolenost Berkshire Hathaway, kterou ovld proslul miliard Warren Buffett, koup nejvtho vrobce vkaek na svt, firmu Wrigley.
Vznikne tak ldr ve vrob cukrovinek.
Mars, kter vyrb mj. okoldov tyinky Mars i Snickers, zaplat za Wrigley podle agentury Reuters tm 23 miliard dolar (piblin 371 miliard korun). Krom Buffetta poskytnou penze na pevzet Wrigley tak investin banky Goldman Sachs a JPMorgan.
Buffett zsk meninov podl ve Wrigley, kter se stane samostatnou dceinou spolenost Marsu.
Mars tak ovldne znanou st trhu vkaek, bonbon a okoldovch cukrovinek.
Trn hodnota koncernu Wrigley je v souasnosti odhadovna na 17,3 miliardy dolar (zhruba 278 miliard korun).
Wrigley zvil v prvnm tvrtlet ist zisk o 18 procent na 168,6 milionu dolar (piblin 2,7 miliardy korun). Trby v tomto obdob doshly 1,45 miliardy dolar (zhruba 23,3 miliardy korun), co je meziron nrst o tm 16 procent. Mezi znaky firmy pat napklad Extra nebo Orbit.
Pvodn rodinn podnik Wrigley sdlc v Chicagu byl zaloen v roce 1891 a v potcch vyrbl mdla. V roce 1923 vstoupil Wrigley na burzu. Jeho vrobky se nyn prodvaj ve vce ne 180 zemch svta.
Naproti tomu Mars pat nadle mezi jednu z poslednch rodinnch firem v USA, jej akcie si veejnost neme koupit.
Spolenost tak vyrb krmivo pro domc zvata pod znakou Pedigree i Whiskas. Trby Mars se pohybuj okolo 22 miliard dolar (zhruba 355 miliard korun) ron.
Mars nabz za jednu akcii Wrigley 80 dolar (asi 1287 korun). Buffett pemnil Berkshire Hathaway, kter byl ped vce ne tyiceti lety jen vrobcem textilu, na spolenost podnikajc pedevm v pojiovnictv.
Jmn Buffettova konglomertu je odhadovno na 195 miliard dolar (piblin 3,1 bilionu korun).
Slavn finannk m tak podl mj. ve spolenostech Coca-Cola i Kraft Foods.
Buffett je podle ebku asopisu Forbes nejbohatm lovkem na svt.
Jeho majetek je odhadovn na 62 miliard dolar (piblin 998 miliard korun).
Slouen spolenost Mars a Wrigley vyvol podle analytik tlak na dalho konkurenta na trhu sladkost a tm je americk firma Hershey, kter v minulosti jednala o fzi s britskou spolenost Cadbury Schweppes.
Ta je znm dky sv okold Dairy Milk a vkace znaky Trident. Prv kvli sv vrob vkaek je tak Cadbury Schweppes slcm konkurentem Wrigley.
Hershey a Cadbury se na slouen nedomluvily, protoe vtinov majitel Hershey, spolenost Hershey Trust, si podle zkona mus udret kontrolu nad touto firmou.
Spolenost Mars psob tak v esk republice. Na n trh vstoupila pod jmnem MasterFoods v roce 1992 a v roce 1998 otevela v Po nad Szavou tovrnu na vrobu neokoldovch cukrovinek.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku