�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


MORAVSK POHR 2008 - Brno

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 29.04.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1091

Jak se ji mnohokrt ukzalo v pozitivnm vsledku, je dobr, kdy ve veden dorostu se nachz nkdo, kdo fand soutn cukrain, a vbec nejlep, kdy k tomuto vztahu me pidat sv soutn znalosti.

fiogf49gjkf0d
 Jet se nm na peskku vrac Moravsk pohr v cukrsk souti, jeho termn se nm zaklnil mezi Mistrovstv svta cukr junior v Lisabonu a GastroHradec. Zprostedkovanmi informacemi jsme vm ji pedtm pinesli krtkou report na veobecn postehy vetn zamen se na vtzn tm SPS Brno na Charbulov ulici.
Dnes, opt zprostedkovan se seznmme s 2. mstem, kter obsadila VO, SO a SOU Bzenec.
Jak se ji mnohokrt ukzalo v pozitivnm vsledku, je dobr, kdy ve veden dorostu se nachz nkdo, kdo fand soutn cukrain, a vbec nejlep, kdy k tomuto vztahu me pidat sv soutn znalosti. Pokud tyto poznatky jsou navc openy o podstavu medailovho ocenn ldra soutnho tmu, vsledky  nkterho z jeho svenc pak mvaj dobr zvyk vst po paraleln linii svho trenra.
Nejinak je tomu u bzeneck koly, kter sout co sout voz medaile ukutch z drahch kov, e by pomalu bzenet jimi mohli dldit chodebn prostory sv koly. Velkou pmou zsluhu na tomto spchu m vedouc mistrov, dnen mluvou uitelka, Marie Kuerov, sama jet donedvna spn soutaka, kter z posledn olympidy dovezla bronzovou medaili. To samo o sob by nestailo. Kad aktivita, tak trochu navc, mus mt poehnn z nejvych mst sv psobnosti. A onen potebn palec vzhru um podret v potebn chvli i editel koly Emil evk. V sum, sumrum se pak astokrt setkvme se bzeneckmi studenty na stupnch vtz. Na letonm Moravskm pohru v Brn, neuinili bzenet ani pro tentokrt vjimku a obsadili celkov druh msto, jeho hlavn aktrkou byla Lenka Slmov. 
 

Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku