�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTROHRADEC - 3. msta / - 4

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 22.04.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1087

Mlad dma, jej Bohem dan vypracovanost jednotlivch detail jej postavy ji in v dalm soutu enskch pednost soumitelnou se svdnm pvabem samotn Afrodit, pi svm konn nikdy nepozvedne zrak do prostoru hledit.

fiogf49gjkf0d

Monika Burdov lyrick svita labutho pvabu

Znme ji tum dobr ti roky. Nen mon si ji nevimnout, protoe jej viz je zcm svtlem, kter pror i silnou mlnou clonu vytvenou shlukem davu. Pokad v zvru hradeck soute se v Malm sle vytvo dekoran konstrukce na n se umisuj trofeje pro spn astnky gastronomick soute. A v tom pijde ona, vlastn nikoli pijde, ona plynule vpluje do mstnosti s grzi pohybu, j jsou obdaeny ernosk domorod eny nosc na hlavch dbn vody.
Zpsob jejho odn je pesn zvolen podle nvodu chytr horkyn, ani obleen ani nah. Dvod zmru ensk psobnosti je nasnad. Ostatn bylo by ono neodpustitelnm hchem init jinak, kdy nae ptomnost je v prostoru tvorby krsna a pvabu, a tak pro by tento arm zasazen do rmu elegance veera neml rozjasnit ptm rozlehlho slu?
Nen dnm tajemstvm, e zraky vtiny ptomnch a to bez rozdlu pohlav - zam do prostoru jej ptomnosti, kter se prostednictvm tto mlad eny v tu chvli stv stedobodem slavnostnho veera. Jej soumrn vytvarovan pae uchop pohrov trofeje a ad je podle vznamu hodnocen. Ale publikum el konn pli nevnm, dleitj je toti jakm zpsobem tak mlad ena in.
Hudebn skladatel  v pohledu na ladn vlnn pohybujcch se pa  tto lidsk labut, by se stal jistotn inspirovn ke zkomponovn dy na pvab projevu elegance eny a mal by v pohnut citu ztvrnil obraz v nm by Leonardova Heda s labut byla pouhou staenou sypajc na dvorku zrn domcmu kuru.
Mlad dma, jej samotnm Bohem dan vypracovanost jednotlivch detail jej postavy ji in v dalm soutu enskch pednost soumitelnou se svdnm pvabem samotn Afrodit, pi svm konn nikdy nepozvedne zrak do prostoru hledit. Neteba j takovho konu, protoe svm enskm nitrem zeteln vnm a prostednictvm mysli dobe v, e zrak ptomnch je upen tm vhradn na ni.
astn to ena, obdaena bo pzn, jeho dar ji uinil pvabnm dmantem v kamenitm srzu enskch tueb snahy upoutn pozornosti, jej ptomnost v hradeckm Aldisu je svzna s jeho vraznou minulost.
Vichni znme jej jmno, ale ji samotnou neznme skoro vbec. Poodhrme tedy zvoj tajemstv jej ptomnosti a penesme se ze vzdlenosti hledit k pdiu a do jej bezprostedn blzkosti.
Slena Monika Burdov je dcerou spoluzakladatele a vrcholovho pedstavitele nejvt esk gastrosoute a zrove pedsedy vchodoesk poboky AKC R pana Milana Burdy, jeho osud povolal loskho roku krtce ped zahjenm 12. ronku GastroHradce za brny lidskho ivota.
Milan Burda byl s vchodnm prostorem na republiky a to jak bval, tak i souasn, bezprostedn spjat. Msto jeho zrodu je toti na Vchodnm Slovensku v Trebiov, odkud se v jeho tyech letech rodina pesthovala do st nad Labem. Ve mst nad ekou, je jako jedin z eskch a moravskch ek nem svj nzev v podob enskho rodu, nalezla matka pracovn umstn a poslze jej syn Milan monost vyuit se sv zlib v kuchaskm oboru. Zjmov rozptyl Milana Burdy byl vcestrann a k zvldnut na vlastn bedra si naloench ivotnch zadn mu napomhala vnitn sebekze a pevn vle majc v mimodnch okolnostech nrok schopnost petvoen se a v pkrou sveepost.
Nebylo pro nho thy kol, pod jejich vahou by vyvoval blou vlajku.
Zliba v kuchaskm povoln jej posouvala po rznch bodech republiky i zahrani. Pchod do vchodoeskho msta architektonick rozmanitosti Hradce Krlov byl ve znamen nstupu do hotelu Alexandria v fkuchask pozici. Po zmn politickho reimu si pronajal zvodn jdelnu ve firm Fotochema, s jejm pozdjm odkupem. Poslze jej podnikatelsk podmnky pemstily do firmy Kiris a opt do kuchyskho prosted. Podnikatelsk doba bvala nezdka od 4. hodiny rann do pozdnch 17. hodin, aby byly pokryty veker poadavky spojen se stravovacm zazenm. A jak psluelo clevdom letoe pana Burdy, nezstalo pouze u tohoto vyten, ke ktermu pilo navc zaloen gastronomick soute, kter se velmi rychlm tempem vypracovala na pici velikosti a vznamu eskch gastrosoutnch scn.
Krom toho nm Monika odhaluje dal odvrcenou stranu zpsobu ivota jejho otce, kter vlastnil po dobu 23 rok tanen kolu. Take a v dob neptomnosti tohoto velikna hradeck soute se nm poodkrv zkulis jeho nevednch aktivit, kdy se prezentoval nejenom jako mistr kuchyn, ale i jako mistr tanenho umn. K projevu tohoto druhu kumtu vedl pan Burda i ob sv dti, kter spolu vytvely tanen pr po dobu 12 rok.
Osudov tah ivota prostednictvm nemoci peruil pouto pana Picky s jeho gastronomickou zlibou, kter mu byla po dlouh roky profes, stejn jako i kulinsk sout GastroHradec.
Pro Moniinu matku, byla ztrta milovanho a ivotnho partnera tkou ranou. Nejinak i pro jej dti. Avak ty pece jen dokzaly v nastal situaci lpe zmobilizovat sly, kter jsou v tomto vku nsobeny elnem mld a vidinou velk trasy ivotnho  dje ped sebou. Pro doplnn, Moniinm sourozencem je bratr Milan, kter se narodil ve stejn den a hodinu jako jeho sestra, kdy tak oba sourozenci jsou vi sob blenci. Mnoh z toho co pan Burda po sob zanechal, pevzali v plnm rozsahu jeho potomci. Milan se vak  nachz  na studich v Olomouci a tak st jeho bm pelo na Moniku, kter vak vybavena otcovou genetikou se dokzala v nov nastal situaci adaptovat a s jeho pslovenou urputnost spolu s matkou dl thnou rozjetou kru tohoto zpsobu druhu ivota a podnikn. V praxi to pro ni znamen kadodenn vkon pracovnch povinnost v rodinn firm s vkonem zvodn kuchyn a rozvozem pokrm do stednch vzdlenost, a s pdavkem kadodenn studijn zte.
Monika Burdov ji doshla bakale finannho managementu na univerzit v Hradci Krlov a v souasn dob dokonuje obor informanho managementu.
V souvislosti s Monikou Burdovou byl pouit labut pmr. Mon byste netuili jak blzko toto pirovnn koresponduje s charakteristickm smyslem labut pro jejich proslul partnersk vztah. Monika toti udruje znmost se svm ptelem ji od 8. tdy zkladn koly po dobu 11 let!
Ale to nen jet zdaleka vyerpvajc innost  mlad dmy, kter jak sama o sob  k, mus bt pln vyten, aby se ocitla v rovnovnm stavu.
Do meloun a en se nevid, prav pslov. Penesme se zpt do slu hradeckho Aldisu a promtnme si lyrick obraz pvabn dvky  kladouc s okzalou enskou eleganc pohry ocenn na plochu stolu.
Nmt pedstavy je srovnateln s arem pvabu prstokladu enskch rukou rozeznvajcch struny harfy v lyrick melodii lsky.
A te se pokuste penst do prostoru uzaven mstnosti zarputilch vyznava starho nskho bojovho umn taidi, kte s rznou senou i bodnou zbran za podpory koncentrovan sly ducha se vrhaj do souboj se svm protivnkem.
Dosadit fiktivn za hudebn strunn  nstroj slenu Moniku, nebude pohledu na pedstavy nikoho z ns zejm init pote. Dosadit tut dvku do trninkovho prosted nskho taidi, ji bude kolem pedstav mnohch znan obtn. A pece je tomu tak. Moniinou oblbenou zbran je me a vj, ke kterm v souasti pidv i hl. ty svte netuench kontrast!
Uveden se zd bt v pkrm rozporu. Ale! Velmi bedliv jsem se zaposlouchval do mluvy Moniina barevnho mezzosoprnu. Je prosycen silou vn a vnitnho temperamentu. Dvka na sebe prozrazuje mon i nechtn, kdy k: Jsemli v klidu, tak dlouho nevydrm, musm dlat vc aktivit najednou a to mne ukliduje! Ano, Monika je ztlesnnm rozmanitosti enskho nitra, kter me bt nebem i peklem. Me bt pmoskm azurem oblohy s monost promny ve vrouc vulkn s erupc hav lvy. Kame a v t chvli me mizet ladn pohyb labutho pvabu, jen se v vzedmut vn vznese do neviditelnch vin aby po nabyt rovnovhy rozjitenosti cit v taskavch prostorech opt pistl na stbrn hladin vodn plochy zasazen do uklidujc zelen.
To ve je Monika, charakteristick pedstavitelka irokho repertoru vrazu enskch promn, kter nepotebuje dnch legislativnch emancipanch podpor, protoe jej enstv ve spojitosti s jej vnitn, na prvn pohled neviditelnou silou, je jej nesmrn vkonnou zbran a pednost souasn. A je k velik cti tto mlad pozoruhodn dmy, e sv usil propojen s genetickou vbavou a tvrm projevem svho otce, hodl na jeho poest plnou silou svho dlu vkldat do spnho budoucna na nejvznamnj kulinsk soute GastroHradec.

 
Blanka Lenghartov - Orea Hotels Tbor - Cukr dospl

 
  
Bohumra Holnkov - SG Adolpha Kolpinga, r/Szavou - Cukr junior


Jan Hajn - Golem spol. s.r.o. Praha - Zvltn vrobek cukrsk, dospl


Vendula ebkov - SO a SOU obchodu a slueb Chrudim -Zvltn vrobek cukrsk, junioi


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku