�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTROHRADEC 2008 - vsledky

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 18.04.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1084

Absolutnm vtzem v souti senior kucha i cukr a dritelem titulu MISTR REPUBLIKY se ziskem trofeje Pohr Rudolfa Pibyla, se stala cukrka Alena Kirpalov z Regionlnho tmu Praha stedoesk poboky AKC.

fiogf49gjkf0d

XIII. ronk nrodn soute kuchaskho a cukrskho umn s mezinrodn ast a III. ronk mistrovstv republiky kucha a cukr podan Asociac kucha a cukr o.s. regionln pobokou pobokou vchodn echy a konan v Kongresovm centru Aldis Hradec Krlov.
 Absolutn vtz v souti senior kucha i cukr zskv Pohr Rudolfa Pibyla jako nejvy ocenn a titul MISTR REPUBLIKY.
Pipravujc kole vtznho juniora nle prestin cena Gastro Hradce Pohr Milana Burdy a s udlenm ceny Primtora msta.

 Absolutnm vtzem v souti senior kucha i cukr a dritelem titulu MISTR REPUBLIKY se ziskem trofeje Pohr Rudolfa Pibyla, se stala cukrka Alena Kirpalov z  Regionlnho tmu Praha stedoesk poboky AKC.

Cukrky - dospl

1. Kirpalov Alena  Region. tm Praha stedoesk poboky AKC  37,50 b.
2. Klopftokov Pavlna S emesel a slueb Dn                     35,75 b.
3. Lenghardtov Blanka  Orea Hotels Tbor s.r.o.                       34,75 b.

Cukrky - juniorky

1. Kuerov Dominika  Stedn kola gastronomick a hotelov Praha 4 - Brank  39,00 b. 
2. Kadubcov Veronika  VO, SO a SOU  Bzenec                                            38,00 b.
3. Holnkov Bohumra SG Adolpha Kolpinga r nad Szavou                       37,33 b.

 

Zvltn vrobek cukrsk - dospl

1. Klopftofov Pavlna S emesel a slueb Dn                                            38,00 b.
2. Jan Hajn Golem spol.s. r.o. Praha                                                               35.75 b.
3. Jan Hajn Golem spol.s.r.o. Praha                                                                 31.25 b.

Zvltn vrobek cukrsk - junioi

1. Jana Dostlov Stedn kola gastronomie a slueb Nov Paka                         39,00 b. 
2. Marek Kolak  SOU gastronomick a podnikn Za ernm mostem Praha        37,25 b.
3. Vendula ebkov SOU a SO obchodu a slueb Chrudim                             36,00 b.

Celkov vsledky zde

 - pokraovn -


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku