�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mistrovstv svta cukr junior 2008 Lisabon /-1

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 08.04.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1077

Bh vvojovho dje Mistrovstv svta cukr junior stc do podoby 13. ronku, pikl msto psoben hlavnmu mstu Portugalska Lisabonu. Organiztorem akce byl Mezinrodn svaz cukr a zmrzlin UIPCG.

fiogf49gjkf0d

Bh vvojovho dje Mistrovstv svta cukr junior stc do podoby 13. ronku, pikl msto psoben hlavnmu mstu Portugalska Lisabonu. Organiztorem akce byl Mezinrodn svaz  cukr a zmrzlin UIPCG  ve spoluprci s lisabonskm gastronomickm veletrhem HOREXPO 2008.
Pravideln obron podn Mistrovstv svta cukr junior organizac UIPCG m sv posln v souti cukrskch talent svta a rozen vhlasu cukrskho oboru a jeho vrobk do podvdom irok veejnosti.
Kad zem me vyslat na mistrovstv maximln 2 astnky, kdy oba sout sami za sebe. Juniorsk astnk nesm v podajc rok mistrovstv ke dni 1. ledna  pekroit vk 25 rok a neme se soute zastnit opakovan.
Mistrovstv se zastnilo 15 soutch z 10 stt.

Soutn zadn

1. Dekoran vrobek (monument)

Zhotoven dekoran vrobku se provd z karamelu, okoldy, nugtu, marcipnu nebo pastillage nebo za pouit kombinace uvedench surovin. Prezentace bonbon se provd jako soust dekoranho vrobku.

2. Dort

Zhotoven dortu se provd ve dvou kusech o prmru 20 cm, kdy jeden vrobek je pedloen k degustaci. Dort mus bt opaten karamelovou ozdobou.

 

3. Zmrzlina

V zadn Zmrzlina se zhotov 2 mraen dezerty pro 8 osob. Jeden vrobek se nedekoruje a je pedloen k degustaci a na druhm se provede degustace.

 

4. Bonbony

V proveden se zhotovuje 5 rznch druh bonbon  (cca 12 gr/kus) v potu 10 kus z kadho druhu, tzn. celkov poet 50 bonbon provedench na mst. Pouze dva druhy mohou bt provedeny metodou odlit.
Prezentace bonbon se provd jako soust dekoranho vrobku.

5. Nrodn speciality

Zhotoven speciality zastoupenho nroda. Tato prce nen vzna na pedpis zadn. Nrodn speciality nepodlhaj degustaci, pouze estetickmu ohodnocen.

 

6. Figury

Zhotoven 2 rznch figur dle vlastn volby. Z kadho nmtu mus bt zhotoveny  4 kusy, tedy dohromady bude provedeno 8 figur o celkovm potu. Tato prce nebude degustovna a pouze esteticky hodnocena. V tomto bod mohou bt pouity veker uznan cukrsk suroviny a to i ve vzjemn kombinaci.

7. Bodov hodnocen

1. Dekoran vrobek (monument) 70 bod
2. Dort (plnn) - 55 bod
3. Zmrzlina 40 bod
4. Bonbony 55 bod
5. Nrodn speciality 30 bod
6. Figury 30 bod
7. Dodrovn zadn a hygieny na praviti 40 bod
8. Celkov bodov souet  - 320 bod

Vichni sout mus pracovat samostatn, ne v tmovm uskupen.

Celkov as vyhrazen pro soutn tvorbu sestv ze souhrnnho asu 16 hodin a je rozdlen do 2 dn.

Receptury jednotlivch soutnch prac mus bt pedloeny prvn den mistrovstv hodnotc komisi.

Pouit suroviny mus bt jedl a dekoran doplky je povinnost zhotovit soutnm prostoru a ve vyhrazenm ase.

eletinov a karamelov ppravky mohou bt  v nebarvenm a suchm stavu pouity vlastn, ale vrobek z nich mus bt zhotoven v soutnm prostoru ve stanovenm ase.

Pouit silikonovch a plastovch forem je dovoleno.

Pouit vlastnho polevovho a marcipnovho barviva je povoleno.

- pokraovn -- continuation -


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku