�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Velikonon zajek z mslovho peiva

Autor:
Datum vyd�n�: 21.03.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1073

S vypichovac formou ve tvaru zajka vypichujeme poadovan poet figurek.
Figury vlome na vymazan a lehce pomounn plech a poteme mlkem. Meme ozdobit nap. z rozinek vytvome oi, z mandl ui apod.

fiogf49gjkf0d

Suroviny pro ppravu figurek na 2 3 plechy

400 g penin mouky nebo celozrnn paldy
175 g medu
1 vejce
250 g msla
mosk sl
3-4 PL mlka na poten
podle libosti okoldov poleva, rozinky, mandle na ozdobu

Postup

Mouku vlome do msy.
Med, sl,  a chladn na tenko nakrjen mslo pidme k mouce a ve dkladn prohnteme.
Tsto zakryjeme a nechme  nkolik hodin, nejlpe pes noc odpoinout
Tsto rozdlme na nkolik mench st a vyvlme na slu asi pl centimetru.
S vypichovac formou ve tvaru zajka vypichujeme poadovan poet figurek.
Figury vlome na vymazan a lehce pomounn plech a poteme mlkem. Meme ozdobit  nap. z rozinek vytvome oi, z mandl ui apod.
Peeme v pedeht troub na 175 C po dobu asi 10 15 minut.
Po peen nechme figury na plechu do vychladnut.
Vychladl figury meme dozdobit okoldou apod.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku