�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Velikonon vnec s mandlemi a sezamem

Autor:
Datum vyd�n�: 18.03.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1071

Tyto provazce spojme z jedn strany svmi konci jejich stlaenm pevn do sebe. Zaneme provdt pletenec, kdy uchopme lev provazec a pelome jej pes prostedn a dle pokraujeme tak, e vnj provazce pokldme stdav pes provazec stedn

fiogf49gjkf0d

Suroviny
600 g mouky polohrub
40 g drod
125 ml vlanho mlka
4 PL oleje
1/2 L soli
mlet kra z poloviny citronu
90 g cukru krupice
3 vejce
1/2 L anzu (prek)

Ke zdoben
1 PL sezamu
60 g mandlovch lupnk
30 g cukr krupice

Krom toho pouime
papr na peen
1 loutek
1PL mlka

Postup
Pro ppravu kvsku smchme 2 PL mouky s 1 L cukru rozdrobme drod a ve smchme ve vlanm mlku. Dkladn promchme a sms zakryjeme a nechme 15 minut odpoinout. Pot pidme zbyl tstov psady a dkladn prohnteme a nechme 20 minut odpoinout.
Jakmile tsto doshne dvojitho objemu, rozdlme je na ti sti a vytvome z nich asi 70 cm dlouh provazce.
Tyto provazce spojme z jedn strany svmi konci jejich stlaenm pevn do sebe. Zaneme provdt pletenec, kdy uchopme lev provazec a pelome jej pes prostedn a dle pokraujeme tak, e vnj provazce pokldme stdav pes provazec stedn a upleteme cel cop. Potom konce ovlhme vodou a cop vytvarujeme do podoby vnce. A konce opt pevn spojme.
Vnec ulome na plech vyloen paprem na peen, zakryjeme a nechme 30 minut odpoinout.
Smchme loutek s mlkem a vnec touto sms poteme. Vlhk povrch posypeme sesamovmi zrnky, mandlovmi lupnky a rovn cukrem.
Vnec peeme v pedeht troub pi teplot 200 C 25 a 35 minut.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku