�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jak se stt znalcem okoldy: krok druh

Autor: Clo Doutre-Rousselov
Datum vyd�n�: 20.02.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1044

Na svch seminch potkvm mnoho lid, kte v ivot ochutnali pouze okoldy nkolik druh. Obvykle znaj jen nkolik mlo znaek. A pitom prv oni bvaj nakonec nejvdnj za to, e objevili pravou okoldu. Objevili novou ve.

fiogf49gjkf0d

esko navtvila pan Clo Doutre-Rousselov, francouzsk odbornice na okoldu svtovho vznamu.
Svoji knihu "okolda pro znalce"  v esk verzi ve vydn Nakladatelstv Slovart, kter je jejm prvnm cizojazynm pekladem, pijela pan Clo poktt do Prahy, kde poetn dav zjemc o kakaovou pochoutku se dozvdal o okold tolik pozoruhodnost, kolik si mon za svj ivot nepeetl v mnohch odbornch publikacch. ena, j je vzkum okoldy tolik, co kovu magnet, se tomuto cukrskmu tmavmu zlatu vnuje v plnm rozsahu svho ivota od svch 14 rok, kdy podle jejho tvrzen zkunzumuje denn v prmru 0.5 kg jej potravn vn. Pan Cl bude asi ve vku tyictnice a jej postava me konkurovat proslul modelce  edestch let Twiggy, znamenajc v pekladu do etiny Proutek.
Dnenm vstupem navazujeme na pedchoz dva dly s titulkem Jak se stt znalcem okoldy, kter je mon zadat do vyhledvae na tomto portlu (nahoe na lit vpravo Hledej), dnenm druhm vykroenm.

Zkuste se jen tak zamyslet nad tm, jakou okoldu jste kdy mli v oblib a jak se vae chuti vyvjely. Potom si pette, kam by vs mla dovst tato kniha. Ve svch kurzech zamench na ochutnvn okoldy zanm vdy besedou u kulatho stolu. Kadmu astnkovi polom pr otzek a snam se sestavit jeho profil z hlediska okoldy. Jak vy byste mn odpovdli na tyto otzky:

Jakou okoldu mte rdi dnes? Jsou to plnn tabulky, obyejn tabulky nebo okoldov bonbony?

Jak jte okoldu samotnou, ke kv, jako jdlo?

Jak znaky okoldy pravideln kupujete?

Kdy jte okoldu? Jak asto? Je pro vs okolda odmnou, zpsobem jak se zbavit napt z nudy, nebo nm jinm?

Mte pocit viny po snden okoldy, a pokud ano pro?

Jak druhy okoldy dvte s oblibou jako drek? (jsou to tabulky, nebo plnn bonbony)?

Jakou okoldu jste mvali doma v dtstv? Jak se vae chu od t doby zmnila?

Mete snst kousky okoldy a nechat tabulku nedojedenou?

Co ovlivuje v vbr okoldy?

Snate se poznvat nov jdla, nebo se drte toho co znte?

Vyzkoueli jste nkterou ze znaek uvedench v nsledn tabulce? Pokud ano, jak byl v nzor na n?


Na svch seminch potkvm mnoho lid, kte v ivot ochutnali pouze okoldy nkolik druh. Obvykle znaj jen nkolik mlo znaek. A pitom prv oni bvaj nakonec nejvdnj za to, e objevili pravou okoldu. Objevili novou ve, kter zmnila jejich ivot k lepmu.
Vdycky jsem rda, kdy se s nimi pozdji nkde potkm - rda m znalosti o okold. Zjitn, e jsem nkomu dala pleitost poznat obrovskou radost, kterou pro mne okolda znamen, mne velmi t.

okolda na pust ostrov
Odpov na otzku, pro m dan lovk rd uritou okoldu, o tomto lovku hodn prozrad. asto urit okolda vyvolv pjemn vzpomnky. Me to bt vbec prvn okolda, kterou tento lovk ochutnal, nebo okolda, o ni se pravideln dlil s bratrem nebo se sestrou.
Pipomn mu pocit lsky a vzjemnosti. Chu (a jet dleitj ich, kter zprostedkovv a 90 % chuti) je siln spojena s podvdomm a vzpomnky, kter doke pivolat, mohou bt skuten zvltn. Chcete-li poznat okoldu, muste pochopit, jak k n mte vztah: co vm chutn a pro.
Kdy si vyjasnme svj vztah k okold, ptm se astnk semine, jakou okoldu by si s sebou vzali na pust ostrov. Jakou okoldu by pibalili do svho zavazadla?
Seznam me obsahovat cokoli, od Cadbury Buttons (poprv jste je uvidli v balku, kter jste dostali k narozeninm) po Galaxy, kter vm dv slu pi prci na obtnm projektu. Mon u jste objevili intenzivn poten z dobr 70% okoldy nebo bohatou chu okov okoldy.
U jste si asi vimli, e kdy se soustedte na ochutnvn okoldy a tm "poslouchte", co vm kad tabulka me nabdnout, zjistte, e o okold nesta ci jenom to, e je "mln" nebo "neplnn". Dokonce i 70% okoldy se mezi sebou znan li. Jakmile si zanete vmat drobnch rozdl, mete zat sestavovat seznam oblbench okold potebnch "pro peit" a rozvjet svoje schopnosti znalce okoldy.

Zkuste si sestavit tento seznam hned. Napad vs deset rznch okold, kter byste si vzali na pust ostrov? A tuto knku dotete, vrate se ke svmu seznamu a uvidte, zda se v nzor zmnil.

Balek pro peit
Lid se m asto ptaj, kter okolda je moje nejoblbenj, jako bych mohla ci, e je nkter okolda lep ne vechny ostatn. Vdycky km, e jednotliv chu dn okoldy nen lep nebo hor ne jednotliv chu njak jin. Mj "balek pro peit" neboli seznam okold, bez kterch se nemohu obejt, by vaim chutm mon nevyhovoval, ale mon by za nkolik mlo msc nevyhovoval ani mm zlibm.
Protoe se okoldou zabvm u mnoho let, je mj seznam dlouh a jsou na nm okoldy, s nimi jste se mon dosud nikdy nesetkali. Nkter z nich zatm ani nejsou v normlnm prodeji.
Mm doma irokou paletu okold, abych si mohla vybrat podle momentln nlady, a skuten nemohu ci, e by jedna z nich byla lep ne ostatn! Stle mm doma alespo 20 rznch okold, naatch a znovu peliv zabalench, aby si uchovaly sv nejlep vlastnosti. I kdy samozejm nejm kadou z nich kad den, neubhne tden, abych se ke kad z nich nevrtila.
Zle ale na va chuti - na tom, jak zvltn vznam m urit okolda pro vs. Budete-li se dit doporuenmi v tto knize, poznte postupn stle vce a vce okold, a nkter vm budou vyhovovat vce ne jin. Zjistte, e i kdy vm nkter okolda zprvu nechutnala, zachutn vm teba nkdy jindy - mon jste pi prvnm ochutnn na ni nemli sprvnou nladu. m vce se o okold dozvte a m vce okold ochutnte, a s tm, jak se bude vyvjet v seznam okold do "balku pro peit", tm lpe budete schopni vybrat si okoldu podle momentln nlady nebo poznat, kdy by vm lpe vyhovovala plnn okolda nebo okoldov bonbon, kousek okoldy Toblerone nebo nkolik tverek njak tmav, nronj lahdky.

- pokraovn -


Vytisknuto dne 28.02.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku