�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP - vn chleba /-6

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 10.02.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1038

Tento nzev v pedeslan upoutvce zval vyznavae pekaskho cechu a jeho pznivc a uivatel. Porovnme-li pedchoz ronky s letonm, nelze ne konstatovat, e pekaina si na SIGEPu zskv vemi pevnou pozici.

fiogf49gjkf0d

SIGEP VN CHLEBA - Tento nzev v pedeslan upoutvce zval vyznavae pekaskho cechu a jeho pznivc a uivatel. Porovnme-li pedchoz ronky s letonm, nelze ne konstatovat, e pekaina si na SIGEPu zskv vemi pevnou pozici a objem jej prezentace v letonm roce nabyl nejvtho objemu.
Nejednalo se pouze o pehldku pro profesionly, ale zpsob uspodn letonho aranm produkt mistr emesla nezbytnho pokrmu si zskal i zvdav zjem laickho publika.
Nejvtm tahounem divckho obdivu byla mezinrodn sout SIGEP Bread Cup, na kter pednm pti evropskm tmm konkurovali pekat misti z Izraele a zmot soupei z Mexika a Austrlie.
Pekask Bread Cup bylo ptidenn kln v pdiovm proveden, kter pedvdlo soupem cel tvr postup od vysypn mouky na vl a po velmi sugestivn atraktivn monumenty.
Soutn zadn spovalo ve tvorb tradinho chleba jejich zem, nov neobyejn chleba, kol, umleck vtvor a jet aranm vitrny.

 
                         Austrlie                                                       Irsko

 
                         Nmecko                                                        Maarsko

 
                           Francie                                                            Izrael

 
                          Mexico                                                              panlsko

 
                            Belgie                                                           Portugalsko

 

 
Vkroit do stneku umleckho pekae maestra Ottavia Giannatempa bylo  jako dlouh trmcen se po kamenitch cestch hledajcho prosebnka o slovo bo a jeho nhl vejit do malebnho italskho kostelka. Ptomnost vtvarnch pekaskch monument navozovala u mohch nvtvnk otzku zda se opravdu jedn o surovinov podklad z pekaskho tsta. Krom souhlasn odpovdi se tazatelm dostalo i vysvtlen zpsobu tvorby kumtskch vrobk a zrove i monost stt se pmm astnkem vuky tohoto zpsobu umleckho ztvrnn figurlnch plastik z chlebovho tsta. Signor Giannatempo je provozovatelem koly pekaskch umleckch vrobk, jedin koly tohoto zamen v Itlii.
Pi pohledu na tm autetick zpodobnn hub se nabz otzka jak daleko je od sebe jejich skuten podoba a v jeho pojet interpretace jm vytvoench lesnch plod.
V pekaskm pavilnu riminskho SIGEPu, a v Giannatempov stnku obzvl᚝, se ukazuje, kolik rezerv m pekask umleck sfra, a to zejmna v technologickch monostech zpracovn, kter tak vytv velmi silnho soupee dosavadnm krlm vtvarnho umn z potravinskch hmot, cukrm.

 

 

 

 

Vznam vitrn je dosteten znm pojem, kter je pokynem ke vstupu do prodejnho zazen a obchodn poznatky dvn minulosti hovo o vkladn skni jako o nejlepm prodavai.
Ta, pokud je elov naaranovna, bv jakousi hybnou pkou obchodu a i zrove dobrm prodavaem. Proto je nutn j vnovat patinou pi, kter pomh doclit obchodnho spchu.
Jedno z tmat zadn SIGEP Bread Cupu byl i nmt vytvoen  vkladn skn.

 

 

 

 

 - pokraovn -

 

 


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku