�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP -zmrzlinov pokuen /-2

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 04.02.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1033

Zmrzlina a Itlie, m obdobnou souvislost jako ena a re. Rovn stovka zmrzlinskch vystavovatel byla ptomna pi veletrnm svtku tto chladiv a sladce chutnajc laskominy. Za nimi stlo mnoho dalch zmrzlinskch subdodavatel.

fiogf49gjkf0d

29. ronk Mezinrodnho cukrskho, zmrzlinskho a pekaskho veletrhu SIGEP v Rimini se vyznauje svtovou prioritou v tomto druhu potravinskho odvtv. Objem vystavovatelskho kvanta v nvaznosti na kvalit a atraktivit veletrn nabdky m nezastupitelnou podporu v mediln spoluprci. Na leton 29. ronk SIGEPu pijelo 42 medilnch spolenost de facto z celho svta. Mm-li jmenovat pouze msta jejich psobnosti se zetelem na ta nejvzdlenj, jednalo se o odborn periodika z Austrlie a Novho Zlandu, Severn a Jin Ameriky, Turecka, ny, Ruska, vetn ady evropskch zem.

Velkm ocennm naeho cukrskho portlu Cukrar.cz, je jeho zaazen poadateli SIGEPu na 5. msto v rubrice medilnch partner ze zastnnch 42 ptomnch mdi celho svta!

Italov maj ve veletrnm byznysu ji dlouh desetilet zmapovnu tuto velmi vznamnou oblast, podlejc se na konenm spchu veletrnch akc a pozvanm novinm vnuj i mrnou pozornost.
Ale nejenom tto pc sedm velmoci, ale t i samozejm veletrnm nvtvnkm.
Z jakhokoli prostoru letit ve vzdlenjm okol Rimini i pes 100 km, je pchozm hostm zajitn bezplatn dovoz  a k branm veletrnho arelu a v ppad jejich ubytovn v hotelu jim nle i speciln autobusov doprava, kter zajiuje jejich pesusn do pslunho hotelu.
Linie pojmu veletrh nvtvnk mdia je zde ctna a vnmna jako uzaven kruh spchu vstavn akce, co v navrenm ppad kvality riminskho SIGEPu vytv v celkovm soutu  nejvt cukrskou veletrn exhibici svta.

  

Firma Fabbri m u za sebou jedno stolet vrobn tradice. Pesn datum vzniku rodinn firmy Fabbriovch je datovno letopotem 1905.
Na potku veho stl Gennaro Fabbri, kter koupil starou drogerii s vinnm sklepem ve vsi Portomaggiore nachzejc se v trojhelnku mst Boloa, Ferrara a Ravena nedaleko vchodnho moskho pobe.Prvn vrobn poin v t dob ji vyzrlho ptatyictnka byla vroba likr, ke kter zhy pibyla i sirupov produkce s ovocnmi pchutmi.
V generanm bhu asu se prostednictvm vnuk firma pemuje v roce 1947 na akciovou spolenost. Likrov a sirupov produkce je stlm vrobnm artiklem a do do konce 60. let minulho stolet.
V tto dob avak dochz na svtov scn k vraznmu pohybu zmrzlinovho sortimentu, kdy tento dj pozmuje chod spolenosti G. Fabbri spa. um.
Spolenost Fabbri zaadila do svho programu vrobu tzv. Cremolati, ppravk pro vrobu zmrzliny. Navc byly vyvinuty mobiln kolc laboratoe, kter projdly celou Itli a jejich prostednictvm byli zjemci o vrobu zmrzliny seznamovni s vrobnmi taji tto populrn ledov pochutiny.
V roce 1961 se spolenost Fabbri  pemisuje do oblasti Anzola Emilia, kde psob dodnes na ploe 180 tisc m/2, z nich 116 tisc metr je vyhrazeno prmyslov vrob.

 

 Amarena Fabbri, je znaka kvality vychzejc z pelivho vbru ovocnch plod a jejich pravy, kter se speciln technologickou metodou zpracovvaj do sirup. Jejich vyuit bv pouito v pprav zmrzlin, dort, granit dezert a mraench vrobk.

irok prostor vrobk pro optimln ppravu zmrzlin

 

Speciln pasty pro vrobu zmrzliny sestvajc z ovocnch sms a krmovch past, kter se vyznauj dlouhodobou vydatnost, hygienickmi poadavky ve spojen s kvalitou. Jedn se o ideln prostedek k pprav zmrzlin a mraench polotovar.

Lehk a pohodln vyuit polotovar, dky nmu je mon okamit pouit umoujc vytvoen smsi, k jejmu doclen je dostaujc pouit vody nebo mlka. Hygienick aspekt tohoto zpsobu ppravy je zajitn prostednictvm pasterizace a tm je umonn zpsob rozmanitho pouit.

Zmrzlinov pprava na svtek zamilovanch svatho Valentna mus bt v pestrch barvch a symbolech lsky

 

  

 

Jak upoutat zkaznkovo oko, kter jak prav dvnovk obchodn moudroslov, je tm prvnm kupujcm? Odpov na nkupn zmrzlinovou tmatiku jsme mli monost dostat pi pohledu na aranrsk ztvrnn rznorod barevnch (vimnte si, e dn z barev nevytv vertikln i diagonln paralelu) a plasticky umn vytvoench obrazc. Pi nepebern mnoin rzn zaranovanch zmrzlinskch vitrn, se man vkrd na mysl otzka, kdee se zastav, i kam a me dospt vtvarn schopnost designer zmrzlinov npln vitrn, tak aby pokad byl zkaznk upoutn novm pedmtem vtvarnho uspodn nabzenho sortimentu? stenou odpov na danou otzku pin pohled na stovku zmrzlinovch vystavovatel, kde co stnek, to zrove odlin grafika vtvarn upoutvky zmrzlinovho pokuen.

  
Nvrat do as filmovho tvrce Federica Felliniho? Ano i ne. Star a dobr tradice poulinch prodejc zmrzliny stle ije a vytv na italskch nmstch osobit kolorit kultury zem Apeninskho poloostrova.

Vizuln nhled je onm pslovenm prvnm dojmem, kter je urujc pro zadn tniny celkovho vyznn zmru. Pro zbo je tmto mnohdy urujcm faktorem obal a pro  sortiment typu zmrzliny a podobn, to bv vitrna.  S vdomm vyenho, pichzeli do prostor riminsk fiery i tvrci tohoto elovho zazen, ale i zrove pedmtu pedvoje obchodnho spchu, vrobci i obchodnci zmrzlinovch a cukrrenskch vitrn.

  

 

 

 Vitrna je ve sv podstat obchodnm nbytkem s funknost skladovho a chladcho charakteru a krom svho praktickho posln pln t i fukci estetickou, kdy svou barevnou tninou, hlovmi proporcemi a barevnou viz doke dopomoci i i odpomoci k harmonick souhe prodejnho a restauranho interiru. Dnen tvrce vitrnovch zazen se v jeho objemu me nleit rozmchnout v monosti jej psobnosti prostednictvm celkovho uspodn s nvdavkem nepebern ady dekorativnch doplk.
Modern vitrny se vyznauj psobivm charismatem, kter bv pi jejich zdailm proveden vraznm pomocnkem k upoutn zkaznickho zjmu.
SIGEP jak jinak nabdl irok rejstk monost na mnoho zpsob do maxima architektonicky ztvrnnch prodejnch skn, ke kterm  v ppad zkaznkova zjmu, se  nabzela i velmi fundovan osvta.


 

 

   

Jak je rozmanit barevnost zmrzlinovch produkt, tak mrn tomu bv v Itlii zvykem barevn korespondence sklennch ndob. Jejich barevn design naznauje, vypovd i vyzv. I nkter vypodobnn a do nznaku fze kiklava, udruj kurs v norm vkusu a nepsob projevem kovitosti. Celkov sladn s obsahem ndoby a prostorem prosted doke navodit atmosfru lkav konzumn nabdky a pjemnho posezen.

Itlie a zmrzlina m obdobnou spojitost jako esko a pivo. Nap tomu, e Italov nejsou objevitel dnes po celm svt tto rozen pochoutky, kter m zpsob konzumace v lzn, dovedli ji zejm k vrcholu dokonalosti. Pvod zmrzliny m mnohem dvj datum ne je vznik Itlie jako celku. Nalzme jej v historickm ecku a snad pr i v Egypt. Souhrnnm slovem v antice. A byli to prv Italov, kte zpsobem sob vlastnm navrtili do ry novovku onu dvnou zalou slvu antiky prostednictvm renesance. Jesltie je e o umn v souvislosti s renesannm vzkenm, stejn tak lze pitovnat italsk podl na definitivnm zdokonalen zmrzliny v naich novodobch djinch.
A kde jinde ne prv v Itlii, pesnji eeno v Rimini, by se mla konat nejvt veletrn pehldka sladkch chladivch sn, nm znm pod nzvem zmrzlina.
Jak ji bylo pedeslno, stovka vystavovatel byla ptomna v zmrzlinovm svatostnku, a na tento poet se vzal dal velkocifern rozmr tch, kte maj na vrobu zmrzliny paraleln nvaznost.
Pojmy nslednho vtu jsou vem zmrzlin znm.
e je o prkovch smsch rozlinch pchut. Do vtu zmrzlinovch ppravk nle polevy nebo bze v rznm proveden a pasty do zklad i rozmanit kla topping. To ve ve svm nejmonji monm objemu bylo ke shldnut pod zmrzlinovm apit riminskho vstavit Fiera, podajcho zmrzlinsk galapedstaven proslul nzvem SIGEP.

 

 


Vytisknuto dne 24.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku