�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP Cukrsk exhibice v italskm RIMINI /-1

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 01.02.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1032

Prvotnm pznakem odlinosti od ronku minulho, byl nakupen objem sout. Jednalo se pedevm o soute cukrsk na rznch stupnch organizanch podujet, akce spojen s menm sil aranrskch a dekoratrskch umlc.

fiogf49gjkf0d
      

Prvn vkroen na veletrn pdu nejvtho veletrnho cukrskho salonu svta vdy navod otzku odkud zat? Nejinak i pi reportn reprodukci vekerho dje spojenho s 29. ronkem zmrzlinskho, cukrskho a pekaskho oboru v nejvt vstavn katedrle svta profes tohoto druhu.

  

Zanme od konce, kdy posledn oficiln tiskov zprva vzel ze Stampy riminsk fiery, hovo o expanzivnm psoben veletrn akce SIGEP na severoamerickm kontinent v metropoli americkho sttu Georgia, Atlant. Americk SIGEP m ji stanoven i pevn termn 21. - 23.  z letonho roku. Avak vrame se z doby budoucna do souasna a proberme krok po kroku, potamo den po dni, dje spojenho s periodou vstavnch akc, kter v mst nejvtho evropskho pmoskho letoviska maj tradici ji bez mla ti desetilet.

  

Prvotnm pznakem odlinosti od ronku minulho, byl nakupen objem sout. Jednalo se pedevm o soute cukrsk na rznch stupnch organizanch podujet, akce spojen s menm sil aranrskch a dekoratrskch umlc a, zde bych podtrhnul, velk, vstinji eeno progresivn nstup soutn pekaskho umn. Je znmou pravdou, e cukr a umleck ztvrnn jeho dla je odvk spojitost.

  

U pekaskho oboru se spe vdy jednalo o uitkovou vrobu, kde kumt bval zastoupen spe okrajov. Avak leton soutn Bakery SIGEP byl plnobsanou ukzkou toho, kolik je v pekaskm emesle ukryto prostoru pro zpodobnn kouzla tstov krsy, kterou doposud dokzali ze surovinovho zkladu vytit v pln me cukri. Bli podrobnosti nalezneme v pozdj pekask reporti.

  

 Bylo-li eeno, e SIGEP je svtovm krlem cukrskch vstav, tak potvrzenm tohoto vroku je i vet zastnnch firem v letonm RIMINI, jejich poet  podle pedbnho propotu peshl losk vystavovatelsk kvantum.
Spojitosti vech zastnnch obor slouilo 14 veletrnch hal o celkov vstavn ploe 90 000 m/2. 

  

Firmy pedvdjc sv nabdkov potencil ukzaly na nejenom ji zaveden standard, ale v zjmu svho trnho uplatnn pichzely i s mnohou inovac svch projev, technologi i surovinovch kombinac.
Specifickou strnkou kad veletrn akce je design jednotlivch vystavovatelskch subjekt, stejn i architektonick uspoadn halovch prostor jako celku a rovn grafick zvraznn mluvy jednotlivch upoutvek.

  

Pravidelnou nezbytnost kadho SIGEPu jsou pedvdc i seminrn akce, a to opt vech zastnnch obor.
Nvtvnk nejenome ml k dispozici kvantum nabdkovch monost ke konfrontaci svch poteb a zjm s realitou letonho vstavnho veletrhu, ale i zrove mu v novinkov premie byl poadateli nabdnut i mnoholenn kulturn program v modernm minikoloseu pod vstavn kopul.
Dnen prv vstup se bude tkat veobecnch poznatk s nslednou konkretizac jednotlivch oborovch udlost.

  

- pokraovn -


Vytisknuto dne 30.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku