�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Janoova pee pardubickho pernku

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 30.01.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1031

Princezn Ann byl pedn i dar z dlny pernkskho mistra Janoe ve tvaru pernkov klenotnice znzorujc nmt pohdkov chaloupky. Zakzku daru pro britskou princeznu nechal u Jano zhotovit primtor msta Pardubice.

fiogf49gjkf0dJak je ve veobecn znmosti, pardubick pernk s cejchem poehnn prioritn vsady od Evropsk unie je tm, co me esko povaovat za sbrku svch raritnch klenot. Ovem zisku takovhoto privilegia mus pedchzet dlouhodob tradice, v jej asov posloupnosti jsou historick vazby vrobnch a nezdka i rodovch tradic, pekraujc zptnm krokem hranice uplynulch stolet.
Jednou z nich je i rod pednho pardubickho pernke Pavla Janoe, u kterho lze v pln me uplatnit pslov o pedvn  rodinnho emesla z otce na syna a jeho firma bv navc pravidelnm astnkem mstn, tedy pardubick, soute Krlovna pernku.
Nahldneme-li do listin vtz uplynulch ronk, bv nzev Janoovy pernksk firmy ji tradinm ptomnm v tto pozorohodn pernksk vtvarn tvorb, a nejinak tomu bylo i v posledn konan souti, o n se ve sv noticce zmiuje  tpnka Kareov.

Slavnostem pernku, pi kterch se tato sout kon, tentokrt plo poas, a proto i nvtvnost byla velk.
Tak vrobky z pernku, i kdy jich v souti nebylo moc, byly pkn a zjem nvtvnk o n byl znan. 
Tmatem leton soute bylo - NEJKRSNJ PERNKOV SRDCE - a vtzem soute se stalo srdce s motivem kostela Sv. Bartolomje v Pardubicch.  
Pochzelo z dlny pana Pavla Janoe - pernke roku, kter vzhled vrobku navrhnul, ale zdobila ho pan Jana Sirkov, kter se stala krlovnou pernku ji podruh.  Poprv byla vtzkou  v prvnm ronku soute, v roce 2001.  Letos to ji byl est titul KRLOVNY PERNKU z tto prestin pernksk dlny. Toto srdce mete vidt i ve skutenosti  v Muzeu pernku a pohdek v Rbech pod Kuntickou horou.

 
Zbv dluno dodat, e takovto vtzn ocenn nen zdaleka prvnm, ale ani poslednm, kter je uloeno v pernkask sbrce ocenn firmy Pavel Jano  - PARDUBICK PERNK, vtze soute loskho roku MLS Pardubickho kraje, v jejm nzvu se pod inicily velkch psmen skrv oznaen kvalitnch potravinskch vrobk, kter do svho krda kvality vloili pedstavitel vchodoeskho regionu s vmluvnm mottem:


Podporujeme potravinsk vrobky Pardubickho kraje.

Vhlas pernkskho umu ve sv ozvn zaznl a dokonce v dlavch sdla britsk krlovny Albty II Buckinghamskm palci, kam se donesl prostednictvm vladainy dcery princezny Anny, kter jako nruiv vyznavaka dostihovho sportu se pijela podvat na dal vznamnou raritu msta esk mekky pernku, Velk pardubick.
Krom vznamnch pozornost od pedstavitel msta, byl princezn pedn i dar z dlny pernkskho mistra Janoe ve tvaru pernkov klenotnice znzorujc nmt pohdkov chaloupky. Zakzku daru pro britskou princeznu nechal u Jano zhotovit primtor msta Pardubice.
Jednalo se o pouhou vse spch a ocenn dosaench pardubickm pernkskm tvrcem Pavlem Janoem a jeho firemnch spolupracovnk, jen je budoucm reportnm nmtem
medailonku rubriky osobnost toho cukrskho portlu.


Vytisknuto dne 09.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku