�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Semine v kulinskm centru Nestl Electrolux

Autor:
Datum vyd�n�: 26.01.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1030

CUKRAINA OD KUCHAE PRO KUCHAE, VELIKONOCE, NMECK KUCHYN, SLADKOVODN RYBY, CHEST, JAHODY, MODERN DIETN KUCHYN.

fiogf49gjkf0d20.2.2008

CUKRAINA OD KUCHAE PRO KUCHAE

9 volnch mst
Registrovat se >

V restauracch, kde nen cukr, se o deserty mus postarat kucha. Nechce-li se spokojit pouze se zmrzlinovm pohrem nebo palainkou, mus alespo trochu pootevt dvee cukrskho emesla. Jak se s tm poprat a neselhat uke Jaroslav Vclavek, fkucha restaurace Sorrento hotelu Carlsbad Plaza v Karlovch Varech.

 

4.3.2008

VELIKONOCE

10 volnch mst
Registrovat se >

Pro vtinu ech zstvaj Velikonoce pvodnmi pohanskmi svtky jara a plodnosti, kter slavili u sta Slovan a Germni. Jsou oslavou jarn rovnodennosti (slunovratu), zniku zimy a vtnm jara, kdy se zem probouz k ivotu a pole ekaj na sv zrodnn. Prvn erstv plody jara zpracovan v kuchyni s ohledem na tradice vm uke Rudolf paek, fkucha francouzsk restaurace Pa hotelu Imperial v Karlovch Varech.

 

19.3.2008

NMECK KUCHYN

9 volnch mst
Registrovat se >

Vtin ech se vybav pod pojmem nmeck kuchy klobsa, vepov ebrko s kyselm zelm, brambory, no a pak jet takov divn nepoveden knedlky. To e nmeck kuchy nen nudn, ale naopak je skvl, pijde vysvtlit a ukzat Rico Daenhardt a Milo Kopal, Horeca manager Nestl Professional.

 

2.4.2008

SLADKOVODN RYBY

12 volnch mst
Registrovat se >

Obliba ryb v esku pomalu stoup. Mon i proto je dobr vyut mstnch zdroj, i v naich vodch ije spoustu chuov zajmavch ryb. Mimo kapra je to tika, sumec, candt, okoun, uho, ... Co s tm vm porad Norbert Hojda, fkucha restaurace Hospoda Domov v Liberci.

 

16.4.2008 CHEST

13 volnch mst
Registrovat se >

Chest je jedna z nejlahodnjch zelenin, kterou na jae mme k dispozici. Pipravit a uvait tuto lahdku chce trochu znalost o kter se s vmi podlme, protoe monost ppravy je mnoho. Od saltu pes polvku, plohu a po hlavn jdlo. Semin povede Tom Konopka, culinary advisor Nestl Professional. A navc, rok 2008 bude ve znamen chestu!

 

4.6.2008

JAHODY

13 volnch mst
Registrovat se >

Dokonal Bh by jist mohl udlat jet lep plody, ale nikdy tak neuinil napsal o jahodch William Butler. Chcete se dozvdt, jak vyut tuto ndhernou surovinu v kuchyni pi pprav jdel, u vm nesta jahody se lehakou? Pijte zkusit teba jahody na pepi a dal netradin pravy. Semin povede Jaroslav Vclavek, fkucha restaurace Sorrento hotelu Carlsbad Plaza v Karlovch Varech.

 

11.6.2008

MODERN DIETN KUCHYN

9 volnch mst
Registrovat se >

Dobe pipraven a chutn jdlo je soust lby a v nemocnicch, nebo v lzeskch domech a nebo teba i v hotelech a restauracch. Kad, kdo mus dodrovat njakou dietu, by se neml ctit omezovn zkm sortimentem surovin a jejich prav. Rudolf paek, fkucha francouzsk restaurace Pa hotelu Imperial v Karlovch Varech a Tom Konopka, culinary advisor Nestl Professional, vm pedvedou sv praktick zkuenosti.Semine jsou zdarma. Zatek vech semin je vdy v 9.00 hod, semin trv cca 4 hodiny. Semine jsou ureny pouze vnm zjemcm.
Omezen kapacita semin - maximln 14 lid.
Pi vtm zjmu je mon opakovn semin.


Spojen MHD:
tramvaj 3, 17, 21 (zast. Belrie)
autobus 182, 253 (zast. U Belrie)


Tom Konopka
tel.: 261 322 588
fax: 261 322 226
e-mail: tomas.konopka@cz.nestle.com
Nestl esko s.r.o.
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4 - Modany
infolinka: 800 135 135

Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku