�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


RIMINI- pokladnice cukrskho umn

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 15.01.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1022

Itlie je historickou kolbkou renesannho umn, navazujcho na vbr kvality dvn antiky, kter prostednictvm umu syn Apeninskho poloostrova povstalo z epochy dvnovku jako pznan Fnyx z popele.

fiogf49gjkf0dItlie je historickou kolbkou renesannho umn, navazujcho na vbr kvality dvn antiky, kter prostednictvm umu syn Apeninskho poloostrova povstalo z epochy dvnovku jako pznan Fenyx z popele.
Zklad minula a nstavba potku renesann doby byl nosn pil modernho umn  na kterm vvoj kultury postavil most po nm krely dal umleck slohy ve smru novovku.
Italsk renesance plodila velikny, z nich jen namtkou jmenujme Leonarda da Vinci a Michelangela .
Itlie byla chvatnou spojnic, lze ci, a skoro bjn antiky a renesance s vystnm do souasnosti.

Cukrsk obor pojm v gastronomick sfe vsadu nazvat se odvtvm umleckm, v bli specifikaci vtvarnm.
Ji za dobu necelch 14 dn se kon v nejvtm evropskm pmoskm letovisku Rimini tradin veletrh cukrskho umn v rozmanitosti vech jeho skupin s pdavkem vstavy a prezentace pekaskho umu, mme -li se vyjdit v t nejstrunj zkratce.
Jedn se o nhodu i o zmr prozetelnosti, e tento njvt chrm cukrsk dovednosti na svt byl zbudovn prv v Rimini?
Vdy tohle msto je architektonickm svornkem zmnnch velevznamnm epoch umn pod nzvy antika a renesance, kter jsou prv v tomto mst zastoupeny dky sv architektue v me hojn.
A prv ve jmnu ducha tohoto vznamu vyzv  vstavit Fiera cukrsk tvrce celho svta ke spolen pouti k vrcholu sladkho umn na riminskm SIGEPu.

Zrekapitulujme si jet jednou v kostce obshlou scenrii nabdky, kterou nm leton ji 29. ronk SIGEPu pipravil.

VELK CUKRSK MISTROVSTV jeho slokami bude:

- Svtov pohr zmrzliny na nm budou soutit tmy z Evropy, Latinsk Ameriky, Asie a USA, tmy budou vytvet sochy ze zmrzliny a tak z  cukru.  Zde se oekv velk soutn bitva mezi profesionly, kte se   budou snait o zisk titulu, kter v minul edici vyhrl italsk tm.
- Venetoleader konference s nzvem "Nov hranice ve vrob zmrzliny   a finann nstroje k mezinrodnmu sblen obchodu se   zmrzlinou.
- sout mezi hotelovmi kolami
- italsk juniorsk mistrovstv v cukrsk tvorb, jeho vtz bude 
  reprezentovat Itlii na cukrskm mistrovstv   svta v Lisabonu.
- italsk seniorsk mistrovstv v cukrsk tvorb, kdy vtz se        stane italskm  reprezentantem na  Evropskm   pohru v m
- v prbhu veletrhu se uskuten Italsk cukrsk slavnost
- v pekaskm sektoru dojde k realizaci SIGEP Bread Cup (Chlebov pohr
  SIGEPu)
- mistrovstv, pehldky, degustace a ocenn.
- nrodn ampiont obalov techniky, aranovn a dekorace
- CHOCO SIGEP-suroviny, technologie a vroba kvalitn okoldy.
- SIGEP AREDA- vybaven 
- vstavn plochy maj rozlohu 90.000 m2, na kter   se bude v roce 2008 nalzat minimln estnct hal (v porovnn ke   trncti v minul edici),

Mnoh z vstavnch a soutnch vrobk budou ve volnm prodeji.

Uzavrka pihlek na zjezd je ke dni 23.1. 2008 na adrese:

Ing. Jan Voda ICS
Zastoupen veletrhu SIGEP pro R a SR

Wolkerova 9, 160 00 Praha 6
Tel. +420 224312163
Fax: +420 224312164
e.mail: j.voda@ics-prague.cz
www.ics-prague.cz


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku