�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP - nabdka obchodn jednn

Autor: Jan Voda
Datum vyd�n�: 02.01.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1014

Jedn se o krtk cca 20 min. setkn pi , kterch dochz k prvnm obchodnm kontaktm . Tyto jednn jsou na stncch vystavovatel nebo mte stl v prostoru vyhrazenm tmto jednnm. Tyto jednn probhaj na stncch vystavovatel.

fiogf49gjkf0d

PIHLKA k programu obchodnch jednn

Nabzme ast na obchodnch jednnch, po vyplnn pihlky poskytne organiztor informace o Vaem zjmu vystavovatelm a piprav program obchodnch jednn. Jedn se o krtk cca 20 min. setkn pi , kterch dochz k prvnm obchodnm kontaktm . Tyto jednn jsou na stncch vystavovatel nebo mte stl v prostoru vyhrazenm tmto jednnm. Tato vjimen nabdka, Vm me zefektivnit obchodn spnost nvtvy veletrhu SIGEP 2008.

Nzev organizace, firmy:

Jmno: Postaven ve firm:
Adresa:

Telefonn spojen : e- mail: www:

IO: DI:
Zamen firmy:

Veletrh navtvm se zjezdem: ano x ne
Zalete informace a pihlku k zjezdu: ano x ne

Veletrh navtvm individueln: ano x ne
Zalete informace o ubytovn: ano x ne
Zajistte mi vstupenky pro : osob

Termn pobytu na veletrhu:
Den pjezdu: as pjezdu:
Den odjezdu: as odjezdu:

Mm zjem o jednn:
s vystavovateli s tmto zamenm:


s vystavovateli, kte nabz tyto produkty, vrobky:


s vystavovateli, kte nabz tyto sluby:


Uzvrka pihlek k obchodnm jednnm do 6. 1. 2008. Pihlku k obchodnm jednnm zalete na e.mail: j.voda@ics-prague.cz, nebo fax: +420 224312164.

Obchodn jednn pipravuj:
Ing. Jan Voda ICS , zastoupen veletrhu SIGEP pro R a SR, Wolkerova 9, 160 00 Praha 6. tel. 224312163, fax:224312164, e.mail:j.voda@ics-prague.cz,
www.ics-prague.cz
a Vstavit Rimini,Via Emilia 155, Rimini, Itlie www.sigep.it


V. dne.

podpis odpovdn osob: raztko firmy:


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku