�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vnoka na rzn zpsoby

Autor:
Datum vyd�n�: 20.12.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1008

Pes noc nechme v tuzemku i v puni macerovat rozinky. Do msy vlome drod. Pot pidvme mouku, cukr, sl, vejce, rozinky a mslo, kter rozkrjme na velmi tenk pltky. pln v zvru vlijeme mlko.

fiogf49gjkf0d

Na vai dost receptu o vnoku, jsem pouil recept z mho bvalho pracovnho psobit cukrrna - pekrna v rakouskm Korneuburgu, kde se vnoka provd takovmto zpsobem. - J.. z V.-

Suroviny
400 g mouky polohrub vbr
1 L suenho drod
40 g cukru vanilin
polovina L soli
1 vejce
1 vejce na ntr
1 dl tuzemku (pp. pune)
125 g msla
250 ml mlka - tun
150 g rozinek
300 g mandl sekanch
mandlov lupnky na posyp

Postup
Pes noc nechme v tuzemku  i v puni macerovat rozinky.  Do msy vlome drod.  Pot pidvme mouku, cukr, sl, vejce, rozinky a mslo, kter rozkrjme na velmi tenk pltky.  pln v zvru vlijeme mlko.
Sms  trochu promchme, zakryjeme utrkou a nechme pl hodiny v teplm prosted uleet.
Poslze  hmotu dkladn promchme  a pak na omounnm vle dn prohnteme.
Pot ponechme 2 hodiny v teplm prosted nakynout.

Po tto dob tsto opt dkladn prohnteme,  a se tsto stane zcela vyzrlm (pestane se lepit na ruce).
Pokud zjistme, e i po delm hnten  tsto nedoshlo vyzrlosti, nechme jej znovu asi 1 hodinu odleet a optovn dkladn prohnteme.

Pak pistoupme k tvorb pramen. Vytvome ti stejn dlouh a siln prameny, kter ovlhme vodou  a dkladn mezi sebou propleteme. Konce nechme prozatm voln.

Pot utvome ti stejn dlouh , ale oproti pedelm  o nco slab prameny.

Nejdve vytvome trojit pletenec ze silnjch pramen a potom ze slabch, kter vlome na silnj spleten.  Ob patra k sob lehce stlame (bez znmek deformace).
Konce silnjch pramen propleteme nad slabmi a dkladnm zmknutm na spodn stran celho pletence vytvome spoj mezi obma adami.

Velmi efektn je vzan estipramenn vnoka.
Z tsta vytvome est stejn objemnch pramen (trochu slabch).  Vezmeme  dva prameny a spleteme je dohromady. Tot udlme se zbvajc dvma dvojicemi.

Dva  dvojit spletence polome vedle sebe a tet dvojit spleten na n  polome  doprosted.  Pi sestavovn pramenn konstrukce natlame s citem  jednotliv dly k sob,  aby vytvoily kompaktn celek.  A konce dkladn spojme dbme efektnho zakonen -.

Stejn tak meme vytvoit i devtipramennou vnoku, kdy vytvome zkladnu ze typletence, mezipatro vytvo tpramenn spleten a vrchol vnokov pyramidy zakon  dva vzan prameny.

Chcete-li vytvet osobn i dokonce svtov rekordy, mete takto pokraovat do nekonena.

Plech vylome paprem na peen nebo pomaeme tukem, vlome celistv pletenec.

Troubu pedehejeme na 37 -39 C . Vlome vnoku.  Nechme tsto psobit 30 minut. Bhem tto doby troubu neotvrme!

Po pl hodin vnoku vyjmeme, poteme blkem, posypeme mandlovmi lupnky a plech  vlome na horn patro trouby a teplotu zvme na 180 C a  peeme do doby kdy vnj plocha  vnoky pkn zhndne (asi po 40 minutch). Nepouvme vzduchovho obhu!


Vytisknuto dne 18.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku