�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vnon recept - okoldov kostka

Autor:
Datum vyd�n�: 12.12.2007
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1001

okoldu rozpustme ve vodn lzni. 75 g arad rozsekme na drobno a 50 g ponechme v pvodnm tvaru. Oddlme blek od loutku.

fiogf49gjkf0d

Suroviny pro 25 ks
 I.
200 g hok okoldy
175 g vyloupanch arad
(pop. vlaskch, i jinch  oech)
4 vejce
100 g msla
75 g mouky polohrub
100 g cukru
25 g kakaa
1 balek prku do peiva

 II.
100 g hok okoldy
3 PL kakaa

Pprava
okoldu rozpustme ve vodn lzni. 75 g arad rozsekme na drobno a 50 g ponechme v pvodnm tvaru. Oddlme blek od loutku. Blek nalehme do ztuhnut.

Zmkl mslo a cukr rozmchme do blav pnov hmoty a rozputn cukru. Postupn pimchvme rozputnou okoldu (I).
Rozmchme sms mouky, kakaa, nasekanch oech a prku do peiva, a pidme k mslov hmot a krtce promchme. Opatrn vmchme blek.
Hmotu vylome na papr na peen ve tvercov form a v pedeht troub peeme pi 160 C (pi vzduchovm obhu 140 C, v plynov troub na 2-3 stupni).
as peen 25 minut.
Nechme vychladnout.

Zbylou okoldu rozkrjme na kostiky a rozpustme ve vodn lzni.
Peivo poprme kakaem.
Ostrm noem nakrjme na poadovan (tvercov) tvar.
okoldou prostednictvm zdobc trubiky ozdobme povrch kostky a pilome oechy.

Kuchask recepty naleznete na naem dalm portlu www.GastroNews.cz


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku