�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vladimr KROFTA

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 24.01.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=10

Pt zijov den osmaedestho roku spatil v Praze svtlo svta novorozenec v jeho rodov linii se nalz cukrsk odbornk z dob I. republiky a psobc v hotelu roubek - Evropa v Praze na Vclavskm nmst.

fiogf49gjkf0d

Pt zijov den osmaedestho roku spatil v Praze svtlo svta novorozenec v jeho rodov linii se nalz cukrsk odbornk z dob I. republiky a psobc v hotelu roubek - Evropa v Praze na Vclavskm nmst. Jeho potomek byl vvojem sledu udlost o 32 rok po svm zrodu v hotelu Corinthia Towers v Praze "vysvcen" na fcukre. Je to neobvykl, ale v paralela jeho ivota takovto pracovn zamen do rubriky povoln vypisuje i jeho bratr, kter fcukrskou funkci vykonv v Obecnm dom v Praze. Tajenka cukrsk kovky ivotn drhy Vladimra Krofty je tmto dajem v podstat ji v vodu vylutna a pojme tedy doplnit zbvajc polka.
Coby dorostenec zanal i zrove konil sv uovsk lta v hotelu InterContinental, a svj praktick um zasteil maturitou na Stedn kole veejnho stravovn v Ondkov ulici v Praze. Krtkodob se otrkal v hotelu Panorma a roku 1988 "dostv lano" od hotelu Frum - dnen Towers -, kde psob dodnes.
Prv vznamnj kontakt s cukrskmi soutemi zskv v roli comiho na Gastropragu. zenm osudu asistoval Milanu Zruckmu, ostlenmu cukrskmu kozkovi, kter na rondonu dlouhodob nosval nivku esk vlajky znac pslunost k nrodnmu tmu.
Drha od comiho k mistru netrvala pli dlouho.
Roku 90 vysl zamstnavatel svho cukre v podstat na zkuenou na vznamnou sout pod nzvem "Cukr roku - Braun cup".
Piel, vidl a zvtzil je nejelnjm vyjdenm prbhu a vsledku Braun cupu.
Rok pot ji na dal sout odjd v roli horkho favorita a vystupuje na druh post stup vtz kde se mu na hrudi blyt stbrn medaile.
V sudm roce je opt na programu Braun cup a je nutno soupem poskytnout prvo na odvetu. Vsledek? lut kov z mkkho nerostu pedvaj pedstavitel "Cukre roku" opt Vladimru Kroftovi.
Se sbrkou dvou zlatch a jednoho stbra jde znovu n cukrsk ryt dobvat hradby Gastrohradce. Avak soupeova zbroj m vt innost a Towerssweetman kon tak u podruh na stbrnm poli.
Kdy si rok s rokem ruku podal, tak se mezitm Kroftv um zdokonalil a Vladimr se opt vydv na zte gastrohradeck baty. Pslov do tetice veho dobrho m ndech astnho konce, a pesn tak je tomu i v tomto ppad u budoucho fcukre. Nejvy stupe vtz pat prv jemu.
Vla Krofta zabrousil v loskm roce do kontrastu cukrsk role a zasedl na lavici hodnotcch komisa pi Gastrojunioru. Tto prce si nesmrn cen a je pro nho uritm vynoenm se z mlhy dosavadnch zvyklost. Podle jeho slov je prv zde v roli hodnotitel seskupen arbitrn pika, kter ve svm oboru pedstavuje vrazn kapacity jak po teoretick, tak i praktick strnce. A psoben - by pouze premirov - mu dokzalo otevt nov obzory. Pohled na urit detaily, neavangardn pstup mldee pin nkdy, by i teba samovoln nvum. A prv zkuenosti tohoto druhu mohou obohatit tvr potencil i u vyzrlch mistr.
Vladimr Krofta ped deseti lty ekl sv nastvajc obadn ano, a v manelskm svazku se zrodil prek potomk, kdy u dcery se zejm zan klubat rodinn vtvarn gen. Ten se u tty projevoval u v dtstv, kdy v jeho rukou vznikaly modely veho druhu a sbrku doplovaly rzn vyezvan relify. Do vtu cukrovch zlib pat myslivectv a rybstv, kdy u nho tyto loveck konky nabvaj vniv formy a asto se realizuj nedaleko jeho chalupy u Pbrami.
Hotelov cukraina jej je Vla typickm pedstavitelem, je profes vzdlenou jakkoli ablon. Pkladn v Towersu jsou asto rzn akce v podob nrodnch dn. To pijedou z rznch kout svta misti pokrm a domc personl je pi tom. A prv pi takovchto udlostech je stle se emu uit. Je to ta nejlep vy cukrsk kola. Vladmrova siln tvr strnka, a zrove oblben disciplna, je ve zhotovovn dezertnch ms a jednoporcovch mounk na tali.
Pevzt fcukrsk stolec v Towersu po Jaroslav Stejskalov se zdlo bt plavbou v rozbouench vodch na vratk brce. Pomysln akcie spchu nebyly u nkterch lid v pli vysokm kursu.
Ale i v tomto ppad platil nekompromisn zkon, e vichni jsme nahraditeln. Poslume pkladem v naem hokejovm tmu, kdy po nhlm odchodu trenrsk persony Ivana Hlinky se zdlo, e jeho nstupce bude mt vydldnou cestu do propadlit hokejovch hlubin. A vsledkem byla zlat medaile z Petrohradu.
Ptinsobn vtz vznamnch cukrskch sout, kdy nejhe skonil dvakrt stbrn, se v nov fcukrsk funkci zabydluje. Nedl dn pevratn zmny. V, e dobr vci se nemaj mnit, a e potebn vci potebuj i potebn as.
Vladimr Krofta by chtl do budoucna vychovat kvalitnho cukrskho soutka. Mon, e pes mysl veden Towershotelu, kter chce vytvoit cukrsk Corinthia tm, by mohla vst cesta.
Kroftv klidn a dobe rozjet spolehliv cukrsk dostavnk bude na sv dlouh cest postupem doby urit pibrat pasary dobrho cukrskho umn. Bude to rozhodn ku prospchu Corinthia Towers hotelu i jeho.

Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku