Článek ze serveru Cukrář.cz (www.cukrar.cz)


Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Větrník, s.r.o.
Upozornění: Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení spol. Větrník, s.r.o.
Takto vytištěná stránka není dokladem shody vytištěného textu se skutečným článkem a jako taková nemůže ani být použita.


Slovo prezidenta AKC ČR – GASTROHRADEC 2005

Autor: AKC ČR
Datum vydání: 3.2.2005
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=697

Jak jste se již mohli dozvědět, AKC ČR pořádá letos v dubnu již „X.“ – a tedy jubilejní ročník národní kuchařské a cukrářské soutěže s mezinárodní účastí – GastroHradec 2005.

fiogf49gjkf0d

Vážení příznivci gastronomického soutěžení,

jak jste se již mohli dozvědět například z našich webových stránek (www.akc.cz), AKC ČR pořádá letos v dubnu již „X.“ – a tedy jubilejní ročník národní kuchařské a cukrářské soutěže s mezinárodní účastí – GastroHradec 2005.
Rád bych na tomto místě poděkoval předsedovi východočeské pobočky AKC ČR, panu Milanovi Burdovi a všem členům této pobočky, kteří se již tradičně věnují náročným přípravám i realizaci této soutěže.
Zároveň děkuji primátorovi města Hradec Králové, pod jehož záštitou se soutěž pravidelně koná.
Jubilejní ročník jakékoli aktivity je vždy něčím významný. Je to příležitost, která dává prostor k zamyšlení, hodnocení a dalším plánům…
Když se dnes podíváme na začátky této soutěže, můžeme říci, že kaleidoskop  téměř 1000 exponátů v průběhu jednotlivých ročníků výrazně změnil svou podobu. Zvyšování  nejen  kvality exponátů, ale i profesionálního  přístupu soutěžících si postupně získalo své jméno i v zahraničí.
Ve všech oblastech lidského konání je stále co zlepšovat – a pokud se tak děje, jako je tomu i v této soutěži, pak je to v pořádku…
Soutěž GastroHradec má v současnosti své nezastupitelné místo a plně přispívá k naplňování cílů AKC ČR.
Dovolte tedy, abych ještě jednou poděkoval jménem svým i jménem AKC ČR jak zakladatelům této soutěže – pánům Přibylovi, Burdovi, Kubelkovi a Croitorovi, tak všem,  kteří věnují svůj volný čas, znalosti a zkušenosti této soutěži dále – panu Runštukovi, Heleně a Ottovi Urbanovým, paní Karáskové, Jirkové, Škuthanové, Opitzové, Hasenöhrlové a mnohým dalším…
Závěrem přeji organizátorům úspěch v letošním ročníku, soutěžícím hodně fantazie a kulinářského štěstí a komisařům, aby měli co nejtěžší práci při hodnocení a rozhodování mezi nejlepšími nápady uvedenými do  praxe.
 

Julius Dubovský
Prezident AKC ČR

Zdroj: www.akc.cz


Vytisknuto dne 12.8.2020 ze serveru
Cukrář.cz (www.cukrar.cz)
Konec článku