Článek ze serveru Cukrář.cz (www.cukrar.cz)


Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Větrník, s.r.o.
Upozornění: Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení spol. Větrník, s.r.o.
Takto vytištěná stránka není dokladem shody vytištěného textu se skutečným článkem a jako taková nemůže ani být použita.


Věcné rady zaměstnancům

Autor: red.+ J.Ř. z V.
Datum vydání: 5.5.2012
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1690

Pokud jsme v zaměstnaneckém poměru, jsme zaměstnanci. Pokud firmu vedeme, jsme šéfy. Podle těchto postavení nám vyplývají i povinnosti. Pokud se nám nelíbí pozice, kterou zastáváme, můžeme to změnit a stát se buď zaměstnancem nebo šéfem.

fiogf49gjkf0d

 

Pokud jsme v zaměstnaneckém poměru, jsme zaměstnanci. Pokud firmu vedeme, jsme šéfy. Podle těchto postavení nám vyplývají i povinnosti. Pokud se nám nelíbí pozice, kterou zastáváme, můžeme to změnit a stát se buď zaměstnancem nebo šéfem. Má to jen jednu malou podmínku -pokud na to máme předpoklady -.
Být zaměstnancem není vůbec žádný handicap a dobrého zaměstnance si  - alespoň ve většině váží - pokud ne, budou si ho vážit někde jinde. Pokud se domníváme, že jsme dobří a nejsme doceněni, pak je nejlepší se postavit na vlastní nohy. Ale vězte, že se začnou objevovat věci, které, i když jsme byli v v samotném prostředí, nám byly neviditelné. Založit firmu na zelené louce, udržet ji a prosperovat, je jedno z nějvětším profesních dovedností světa. A to bez ohledu na to o jaký obor se jedná.

1. Nelži neboť tak promrháš svoji čest a čas zaměstnavatele. Pravda jednou stejně vyjde najevo, což pro tebe bude nepříjemné.
2. Nedívej se při práci stále na hodiny. Pracuješ-li svědomitě a k práci máš vztah, čas ti rychle uběhne. Není-li tomu tak, práce pro tebe bude nekonečná.
3. Vykonávej víc než se od tebe očekává, buď ujištěn, že i ty obdržíš víc než očekáváš.
4. Nezahálej a chop se každé jiné práce, jsi-li se svojí hotov.
5. Pamatuj, že nepoctivost nespočívá nikdy na omylu.
6. Chceš-li aby jsi byl váženým, starej se jen o své soukromé záležitosti a nestarej se o jiné.
7. Neobchoduj se svým svědomím ! Zaměstanec který v zájmu firmy lže, je stejně schopen lhát proti zájmům firmy.
8. Po práci si dělej co chceš, ale nezapoměň, že zítra musíš ve zdraví, síle a střízlivosti přijít do práce.
9. Nerozčiluj se, když ti někdo vytkne chybu, je to v zájmu tvém i firmy.
(Anglické poznatky)


Vytisknuto dne 19.9.2020 ze serveru
Cukrář.cz (www.cukrar.cz)
Konec článku