Článek ze serveru Cukrář.cz (www.cukrar.cz)


Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Větrník, s.r.o.
Upozornění: Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení spol. Větrník, s.r.o.
Takto vytištěná stránka není dokladem shody vytištěného textu se skutečným článkem a jako taková nemůže ani být použita.


Oslava kulinářského svátku na Staroměstském náměstí - dorty / -2.

Autor: Jiří Řezáč z Větrníku
Datum vydání: 26.10.2010
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1449

Mistři cechu kuchařského se svými cukrářskými kolegy předváděli kousky místy nevídané, že se jim každou hodinu klaněli i apoštolové na Staroměstském orloji, který nedávno oslavil 600 let svého působení.

fiogf49gjkf0d

Být přitom - ve smyslu Mezinárodního dne kuchařů - znamená mít navždy v chuťové hemisféře zapsánu příchuť svátečního dne, který v případě kuchařského svátku není jen pouhou procházkou sobotního dne historickým náměstím staré Prahy. Tak jak jen mohou být pestré pokrmy díky nepřeberným řadám surovin, technologiím a umu jejich zpracovatelů, tak v míře rovnaké bylo tou správnou inkrediencí i místo děje pořádání kulinářské oslavy.
Příchozím stačilo pouhého upření zraku na některou ze starobylých budov či kamenných skulptur a rychlostí myšlenky spočinuli v některém vzdáleném století, z něhož prostupoval duch zobrazení Otce vlasti, císaře Karla IV. V zadní části náměstí kazatelskou rukou kyne Mistr Jan Hus a ve směru tohoto pohybu se začne dávat do pochodu dav následných dějinných událostí. Ty se proměňují v dobu pobělohorskou s památkou 27 křížků v dlažbě, kdy při otočení kolem své osy se ocitneme již v novověku a můžeme pročítat knihu děje dalšího období vývoje a listovat příkladně románovým deníkem Franze Kafky, rodákem ze Starého města Pražského.
Lidově zvaný Staromák též pamatuje i vítězný únor pohnutých let 1948 či, a to už bude přítomná i mladá generace, frenetické oslavy hokejových úspěchů národního týmu.
Staroměstské náměstí, místo, které svým magickým hlasem zvalo do svých prostor, a to v každé době řadu generací bez ohledu na jejich společenské vyznání, tentokrát tak rovněž učinilo, a to v den Mezinárodního dne kuchařů, a to již v jeho IV. ročníku.
Mistři cechu kuchařského se svými cukrářskými kolegy předváděli kousky místy nevídané, že se jim každou hodinu klaněli i apoštolové na Staroměstském orloji, který shodou okolností před necelými dvěma týdny oslavil 600 let svého působení.
To byl rám obrazu, na jehož plátně se zobrazil další z dílů velkého kuchařského oslavného seriálu, tentokráte roku 2010.

Na oslavě Mezinárodního  dne kuchařů byli přítomni rovněž kolegové přidruženého řemesla, cukráři, kteří svými dortovými výrobky vytvářeli samostanou soutěž, které byla rozdělana do dvou výstavních rovin.
Tou prvou byla soutěž spadající do kompetence odborných hodnotících komisařů a o výsledcích druhé soutěže rozhodli sami diváci, který cukrářský výrobek z jejich pohledu byl tím nejatraktivnějším. Celkový počet výtvorů bílých kouzelníků sladkého umění na Staroměstském náměstí dosáhl čísla 15, což je počet chvalitebný a úrovní svého zpracování byl produktivní složkou kulinárního dne, budící velký zájem početného domácího a zahraničního publika.
Společný název cukrářské podívané nesl název "Ochutnejte českou republiku Braun Cup", se záštitou společnosti FIALA-PRA s.r.o.

 

Slavnostní pódium v defilé tří nejúspěšnějších cukrářech dortové tvorby
1. - Barbora Klusová, 2. - Šárka Horáčková, 3. - Zuzana Sychrová
(zprava doleva)

 

BARBORA KLUSOVÁ - Bedřich Smetana

 

 

ŠÁRKA HORÁČKOVÁ - Čokoládový dort s vinným želé

 

ZUZANA SYCHROVÁ - Hurvínkovo sladké tajemství


Vytisknuto dne 18.4.2021 ze serveru
Cukrář.cz (www.cukrar.cz)
Konec článku