Článek ze serveru Cukrář.cz (www.cukrar.cz)


Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Větrník, s.r.o.
Upozornění: Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení spol. Větrník, s.r.o.
Takto vytištěná stránka není dokladem shody vytištěného textu se skutečným článkem a jako taková nemůže ani být použita.


Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin

Autor: red.
Datum vydání: 13.1.2009
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1156

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle §19 odst. 1 písm. d) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb.

fiogf49gjkf0d

Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin
9.11.2004   
450
VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2004

o označování výživové hodnoty potravin

 Komplexní text vyhlášky naleznete v rubrice "Zákony a vyhlášky" na hlavní straně vlevo nahoře.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle §19 odst. 1 písm. d) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

§1

(1) Touto vyhláškou se stanoví v souladu s právem Evropských společenství způsob výpočtu a označování výživové (nutriční) hodnoty potravin uváděných do oběhu určených konečnému spotřebiteli nebo pro zařízení společného stravování.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na

a) balené vody, které upravuje zvláštní právní předpis,

b) doplňky stravy, které upravuje zvláštní právní předpis,

c) potraviny určené pro zvláštní výživu, které upravuje zvláštní právní předpis.

§2

Pro účely této vyhlášky se rozumějí:

a) značením výživové hodnoty - veškeré údaje uváděné na obalu udávající

1. energetickou hodnotu,

2. živiny, a to bílkoviny, sacharidy, tuky, vlákninu, sodík, vitaminy nebo minerální látky, uvedené v příloze, vyskytující se v potravině ve významných množstvích; významným množstvím se rozumí hodnota vitaminů a minerálních látek vyšší než 15 % doporučené denní dávky ve 100 g nebo ve 100 ml potraviny nebo v jednom balení či jednotlivé porci potraviny. Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek jsou stanoveny v příloze,

b) výživovým tvrzením - tvrzení, jak je uvedeno v zákoně,

c) bílkovinou nebo bílkovinami v potravině - celkový obsah dusíku stanovený metodou podle Kjeldahla x 6,25,

d) sacharidem - jakýkoliv sacharid, který je metabolizován člověkem, včetně vícesytných alkoholů (polyolů),

e) cukry - všechny v potravině přítomné monosacharidy a disacharidy bez polyolů,

f) tuky - celkové lipidy, včetně fosfolipidů,

g) nasycenými mastnými kyselinami - mastné kyseliny bez dvojné vazby,

h) mononenasycenými mastnými kyselinami - mastné kyseliny s jednou dvojnou cis- vazbou,

i) polynenasycenými mastnými kyselinami - mastné kyseliny se dvěma nebo více dvojnými vazbami, které jsou oddělené cis,cis-methylenovou skupinou,

j) vlákninou - rostlinné a živočišné složky potraviny nehydrolyzovatelné endogenními enzymy trávicího traktu,

k) průměrnou hodnotou - hodnota, která nejvhodněji vyjadřuje množství živiny v potravině s ohledem na změny ročního období, spotřebitelské zvyklosti a další faktory, které mohou způsobit kolísání aktuální hodnoty.

§3

Výživová tvrzení se mohou týkat jen energetické hodnoty, živin uvedených v §2 písm. a) bodu 2 a látek, které patří do některé skupiny těchto živin nebo jsou jejich složkami.

Komplexní text vyhlášky naleznete v rubrice "Zákony a vyhlášky" na hlavní straně vlevo nahoře.


Vytisknuto dne 6.6.2020 ze serveru
Cukrář.cz (www.cukrar.cz)
Konec článku